หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
นางไสว สิงห์ทอง
นายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ (Prachasuksan Subdistrict Municipality) อยู่อย่างพอเพียง เพิ่มพูนไปด้วยศักยภาพ เพราะนี่คือเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
 
  ประชาชนในตำบลมีไฟฟ้าใช้กันครบทุกหมู่บ้าน
 
 
  กลุ่มเลี้ยงโค กลุ่มทอผ้า
  กลุ่มเลี้ยงสุกร กองทุนปุ๋ยเคมี
  กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง ประมงน้ำจืด
  กลุ่มเลี้ยงไหม กองทุนน้ำมัน
 
 
  ประชาชนในตำบลมีน้ำประปาใช้กันครบทุกหมู่บ้าน
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482