หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
คณะผู้บริหาร ทต.ประชาสุขสันต์
Board Of Prachasuksan Municipality
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
 


ว่าง
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง
 
สำนักปลัด
 


นายจตุพล เจริญธัญญากร
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


นางสาววัชรินทร์ ปิติสิทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางพัชรินทร์ นุชพวง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวภัทรวดี รุ่งศรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายจตุพร บุญผ่อง
นิติกรชำนาญการ


นางสาวกาหลง ทัพมงคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางนิสิริญ ลอสวัสดิ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-856-341