หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
คณะผู้บริหาร ทต.ประชาสุขสันต์
Board Of Prachasuksan Municipality
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
 


ว่าง
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง
 
สำนักปลัด
 


-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


นางสาววัชรินทร์ ปิติสิทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางพัชรินทร์ นุชพวง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวภัทรวดี รุ่งศรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายจตุพร บุญผ่อง
นิติกรชำนาญการ


นางสาวกาหลง ทัพมงคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางนิสิริญ ลอสวัสดิ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482