หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
นางไสว สิงห์ทอง
นายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ (Prachasuksan Subdistrict Municipality) อยู่อย่างพอเพียง เพิ่มพูนไปด้วยศักยภาพ เพราะนี่คือเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
 
 
สำนักปลัด
 


นางชลฑิชา ดอกบัว
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
โทร : 055-856-341 ต่อ 11


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม


นางสาววัชรินทร์ ปิติสิทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวกาหลง ทัพมงคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางพัชรินทร์ นุชพวง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวภัทรวดี รุ่งศรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482