หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
นางไสว สิงห์ทอง
นายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ (Prachasuksan Subdistrict Municipality) อยู่อย่างพอเพียง เพิ่มพูนไปด้วยศักยภาพ เพราะนี่คือเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 


นายจรัส อ่ำดี
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
โทร : 087 788 2740
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางชลฑิชา ดอกบัว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 091 843 6944


นางสาววนิดา เจนจบ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 055856341 ต่อ 18


นายจรัส อ่ำดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 087 788 2740


นางจิระนันท์ ไชยสุนีย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร : 087 199 8506


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวภัทรวดี รุ่งศรี
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
โทร : 063 575 6454
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482