หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
นางไสว สิงห์ทอง
นายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ (Prachasuksan Subdistrict Municipality) อยู่อย่างพอเพียง เพิ่มพูนไปด้วยศักยภาพ เพราะนี่คือเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 


นายจรัส อ่ำดี
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
โทร : 055856341 ต่อ 11
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางชลฑิชา ดอกบัว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 055856341 ต่อ 11


นางสาววนิดา เจนจบ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 055856341 ต่อ 13


นายจรัส อ่ำดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 055856341 ต่อ 18


นางจิระนันท์ ไชยสุนีย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร : 055 856341 ต่อ13
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482