หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายจตุพล เจริญธัญญากร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
โทร : 097-953-5564
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายจตุพล เจริญธัญญากร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
โทร : 097-953-5564


นางนวลจันทร์ ปู่หลังกล่ำ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-886-4686


นายจรัญ ขำนิเขตกิจ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 094-706-7007