หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ประชาสุขสันต์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
นางไสว สิงห์ทอง
นายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ยินดีต้อนรับ
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนรวมกันเป็นกลุ่มในระบบเครือญาติ อยู่ใกล้แหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค มีการดำรงชีวิตแบบวิถีชาวพุทธมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ ให้เกิดความรักใคร่ สามัคคีกลมเกลียวกัน นอกจากนี้ประชาชนในตำบลทุกคนก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
 
 
ระดับการศึกษา ตำบลประชาสุขสันต์ มีดังนี้
  โรงเรียนมัธยม     1    โรงเรียน
  โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่
    หมู่ที่ 3 บ้านประชาสุขสันต์
  ประถมศึกษา 4 โรงเรียน
  โรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านหร่ายการ้อง
  โรงเรียนบ้านวัฒนราษฎร์ศึกษา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 บ้านดงกระทิง
  โรงเรียนบ้านลานตาบัว ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10 บ้านลานตาบัว
  โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 บ้านประชาสุขสันต์
 
 
  ตำบลประชาสุขสันต์ มีสถานีอนามัยขนาดกลาง 2 แห่ง
    ตั้งอยู่ที่บ้านประชาสุขสันต์ หมู่ที่ 3 มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชน 3 คน มี อสม. 132 คน ตั้งอยู่บ้านลานตาบัว หมู่ 2 มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ ประชาชน 3 คน มี อสม. 60 คน
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
 
การจัดตั้งที่พักสายตรวจ 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านประชาสุขสันต์ มีเจ้าหน้าที่ประจำตลอดเวลา จำนวน 2 นาย และทุกหมู่บ้าน ได้มีการอยู่เวรยาม ตลอดจนจัดชุดสายตรวจรถยนต์ โดยกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก ทต. อปพร. ร่วมออกตรวจ และเฝ้าระมัดระวังทุกคืน ทำให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482