หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
นางไสว สิงห์ทอง
นายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ (Prachasuksan Subdistrict Municipality)
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แจ้งแนวทางปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยและการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 25 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
การใช้มาตรการทางการบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการทางวินัยและจริยธรรม [ 16 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
แนวทางปฏิบัติมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม [ 9 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ประมวลจริยธรรม 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 22 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 3 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี 2563 [ 3 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม [ 22 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2564 [ 22 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 [ 13 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต [ 13 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-856-341