หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
นางไสว สิงห์ทอง
นายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ (Prachasuksan Subdistrict Municipality) อยู่อย่างพอเพียง เพิ่มพูนไปด้วยศักยภาพ เพราะนี่คือเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับประเภทตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเงื่อนไขการลดระยะเวลาตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ [ 29 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
การกำหนดหลักสูตรสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ [ 9 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 2565 (หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน) [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 26  
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานขุองบุคลากร [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 25  
 
การพัฒนาบุคลากร [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 18 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 31  
 
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 18 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 24  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล [ 21 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 38  
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 21 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 35  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482