หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
นางไสว สิงห์ทอง
นายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การพัฒนาบุคลากร [ 21 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 21 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล [ 21 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 21 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
การสรรหา [ 21 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-856-341