หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
นางไสว สิงห์ทอง
นายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ (Prachasuksan Subdistrict Municipality) อยู่อย่างพอเพียง เพิ่มพูนไปด้วยศักยภาพ เพราะนี่คือเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
การบริหาร/พัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปีงบ 66 (ต.ค.65- เม.ย.66) [ 19 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
แนวทางการดำเนินการสรรหาพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร ว 85 ลว 8 กันยายน 2565 [ 19 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมืออาชีพ [ 16 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
ซักซ้อมแนวทางเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู อปท. [ 30 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศ จรรยาบรรณวิชาชีพครู พ.ศ.2565 [ 11 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศ ข้อบังคับจรรยาบรรณของข้าราชการ พ.ศ.2565 [ 11 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม พ.ศ.2565 [ 11 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ พ.ศ.2565 [ 11 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศแนวทางพัฒนาทักษะดิจิตอล [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482