หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
คณะผู้บริหาร ทต.ประชาสุขสันต์
Board Of Prachasuksan Municipality
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 27 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 18 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 69  
 
เทศบัญงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 18 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 6 ธ.ค. 2559 ]  อ่าน : 47  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) [ 4 ส.ค. 2559 ]  อ่าน : 39  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 2 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 50  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482