หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 75  
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 27 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 64  
 
ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2563 [ 27 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 80  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 2 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 87  
 
  (1)