หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 27 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 49  
 
ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2563 [ 27 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 63  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 2 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 69  
 
  (1)