หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แบบประเมิน (แบบใหม่) ปี 2563 [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
บัญชีความรู้ ทักษะ [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
คู่มือ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
แบบประเมินตนเอง และแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
พจนานุกรมสมรรถนะ [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
คู่มื่อปฏิบัติงานประเมินผลฯ [ 26 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 28 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 67  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 28 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
  (1)