หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าตอบของพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบ 2.2563 ฉบับที่ 2 [ 3 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
  (1)