หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 (มกราคม-มีนาคม) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศรายงานการตรวจสอบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 3 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม)ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 (เดือน ตุลาคมถึง เดือน ธันวามคม 2563) [ 12 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินไตรมาส 4 (กรกฎาคม-กันยายน)ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศ เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 [ 24 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 75  
 
รายงานผลการใ้ช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 12 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2(มกราคม - มีนาคม) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
  (1)     2