หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 [ 24 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานผลการใ้ช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 12 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2(มกราคม - มีนาคม) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 13 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาสแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 (เดือน ตุลาคม ถึง เพือน ธันวาคม 2562) [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนิน ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
  (1)     2