หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
คณะผู้บริหาร ทต.ประชาสุขสันต์
Board Of Prachasuksan Municipality
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ.2564 [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศใช้แผนพัฒาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่5) พ.ศ.2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)ประจำปี พ.ศ.2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
คู่มือ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2563 [ 29 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 3/2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2) ประจำปี 2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 46  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 108  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 74  
 
ประกาศการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลแบบประชารัฐ [ 28 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 56  
 
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6/2562) [ 26 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 53  
 
การประชุมประชาคมการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6/2562) [ 16 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 59  
 
การประชุมคณะกรรมพัฒนาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่5/2561) ประจำปี 2561 [ 11 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 71  
 
การประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5/2561)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 11 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 57  
 
ประกาศการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 21 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 66  
 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1/2560) [ 19 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 80  
 
ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ประจำปี 2561 [ 24 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 76  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 16 ธ.ค. 2559 ]  อ่าน : 102  
 
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ [ 6 ธ.ค. 2559 ]  อ่าน : 86  
 
  (1)  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-856-341