หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
[ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
คำสั่งแบ่งงาน มอบหมายงานหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ [ 19 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
แต่งตั้งบุคลากรทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ รอบ 2.63 [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
คำสั่งแบ่งงาน มอบหมายงานหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
คำสั่ง มอบหมายงาน และมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์ [ 7 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
  (1)