หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 16 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
แต่งตัั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน [ 21 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ [ 21 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ [ 21 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ [ 21 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
แต่งตั้งคณะทำงานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 21 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
[ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
คำสั่งแบ่งงาน มอบหมายงานหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ [ 19 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)     2