หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ประชาสุขสันต์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
นางไสว สิงห์ทอง
นายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ยินดีต้อนรับ
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
 
นายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์
 
รองนายก ทต.
 
รองนายก ทต.
 
เลขานุการนายก ทต.
 
ที่ปรึกษานายก ทต.
ประธานสภา ทต.
 
รองประธานสภา ทต.
 
เลขานุการสภา ทต.
 
สมาชิกสภา ทต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
 
กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
1. ฝ่ายอำนวยการ
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
- งานนิติการ
- งานกิจการสภา
- งานการเจ้าหน้าที่
1. ฝ่ายสวัสดิการสังคม
- งานพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม
- งานทะเบียนราษฎร และบัตร
- งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
- งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
   
 
1. ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานธุรการ
- งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
   
   
   
   
   
   
   
   
 
1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานออกแบบ และควบคุมอาคาร
- งานก่อสร้าง
- งานผังเมือง
- งานประสานสาธารณูปโภค
- งานธุรการ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482