หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
คณะผู้บริหาร ทต.ประชาสุขสันต์
Board Of Prachasuksan Municipality
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ไทรงาม   ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตลาดสดเทศบาลตำบลไทรงามช่วงเช้า    15 พ.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ไทรงาม   ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตลาดสดเทศบาลตำบลไทรงามช่วงค่ำ    14 พ.ค. 2564 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายางเพื่อใช้ในการปฏบัติราชการ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง   14 พ.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   14 พ.ค. 2564 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สลกบาตร   ผลรายงานจัดชื้อจัดจ้าง คตง.ประจำปี 2563 (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)   14 พ.ค. 2564 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สลกบาตร   ผลรายงานจัดชื้อจัดจ้าง คตง.ประจำปี 2563 (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ่ายขาดเงินสะสม)   14 พ.ค. 2564 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สลกบาตร   ผลรายงานจัดชื้อจัดจ้าง คตง.ประจำปี 2563 (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)   14 พ.ค. 2564 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สลกบาตร   ผลรายงานจัดชื้อจัดจ้าง คตง.ประจำปี 2563 (ครุภัณฑ์)   14 พ.ค. 2564 2
กิจการสภา อบต.โป่งน้ำร้อน      14 พ.ค. 2564 0
กิจการสภา อบต.โกสัมพี   ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564   14 พ.ค. 2564 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ประชาสุขสันต์   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 2100 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 พ.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ   14 พ.ค. 2564 1
ข่าวกิจกรรม อบต.สลกบาตร   การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษา(2561-2565) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร    14 พ.ค. 2564 45
ข่าวกิจกรรม อบต.บึงทับแรต   โครงการอบรมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัชบ้า   14 พ.ค. 2564 2
ข่าวกิจกรรม ทต.ลานกระบือ   ขอความร่วมืองดใช้สถานที่ ออกกำลังกาย สถานการณ์ โควิด 19 ใน พื้นที่เทศบาลตำบลลานกระบือ   14 พ.ค. 2564 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองแม่แตง   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563   14 พ.ค. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อถ้ำ   มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่าด้วยการงดปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมในเดือนรอมฎอนที่มัสยิด (ฉบับที่4/2564)   14 พ.ค. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โพธิ์ทอง   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2564   14 พ.ค. 2564 1
ข่าวกิจกรรม ทต.คลองลานพัฒนา   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายร่องกะพ้อ) หมู่ที่ 21 บ้านทุ่งแก้วนาขวัญ    14 พ.ค. 2564 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองน้ำไหล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร) กองสวัสดิการสังคม   14 พ.ค. 2564 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,754
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-856-341