หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
นางไสว สิงห์ทอง
นายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ (Prachasuksan Subdistrict Municipality)
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังไทร   ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร ประจำเดือน มกราคม 2565   30 ธ.ค. 2565 20
ข่าวกิจกรรม อบต.แสนตอ   สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 ลงพื้นที่ดำเนินการติดตาม และตรวจประเมินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ   18 ม.ค. 2565 522
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นครชุม   วันที่ 18 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในระดับ A โดยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.81   18 ม.ค. 2565 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวถนน   ผลการประเมินITAประจำปีงบประมาณ2564   18 ม.ค. 2565 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลานกระบือ   องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการจากหน่วยงานประเภทอื่น   18 ม.ค. 2565 4
กิจการสภา ทต.ไทรงาม   การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลไทรงาม สมัยสามัญ สมัยที่1/2565 ประจำปี2565   18 ม.ค. 2565 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ปางตาไว   เข้าร่วมรับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)   18 ม.ค. 2565 4
ข่าวกิจกรรม อบต.เพชรชมภู   เข้ารับเกียรติบัตรหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ที่มีผลคะแนนระดับ A ประจำปี พ.ศ.2564   18 ม.ค. 2565 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เพชรชมภู   แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในครัวเรือนและชุมชน กรณีพบผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง   18 ม.ค. 2565 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เพชรชมภู   คําแนะนําการจัดการขยะจาก Antigen test kit (ATK) หรือชุดตรวจโควิด-19 สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย   18 ม.ค. 2565 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เพชรชมภู   ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัครนักศึกษา​ ประจำปีการศึกษา​ 2565   18 ม.ค. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ลานกระบือ   รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564   18 ม.ค. 2565 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ไทรงาม   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของงานการประปา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ม.ค. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลานกระบือ   เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น สายงานผู้บริหาร และสายงานผู้ปฏิบัติ   18 ม.ค. 2565 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ไทรงาม   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของงานการประปา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ม.ค. 2565 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โกสัมพี   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   18 ม.ค. 2565 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โกสัมพี   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   18 ม.ค. 2565 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ประชาสุขสันต์   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 003-53-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ม.ค. 2565 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ลานกระบือ   กรมทรัพยากรธรณี ลงพื้นที่ตรวจสอบ สิ่งอันมีเหตุควรเชื่อได้ว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์ บ้านปลักไม้ดำ    18 ม.ค. 2565 2
ข่าวกิจกรรม อบต.ลานกระบือ   ตรวจสอบสิ่งอันมีเหตุควรเชื่อได้ว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์   18 ม.ค. 2565 3
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2,140
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-856-341