หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
นางไสว สิงห์ทอง
นายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ (Prachasuksan Subdistrict Municipality) อยู่อย่างพอเพียง เพิ่มพูนไปด้วยศักยภาพ เพราะนี่คือเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองหลวง   ประชาสัมพันธ์ คู่มือ PDPA สำหรับประชาชน   27 มิ.ย. 2565 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองแม่ลาย   26 มิถุนายนของทุกปี (วันต่อต้านยาเสพติดโลก)   26 มิ.ย. 2565 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โนนพลวง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   26 มิ.ย. 2565 8
ข่าวกิจกรรม ทต.ลานกระบือ      24 มิ.ย. 2565 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองน้ำไหล      24 มิ.ย. 2565 14
ข่าวกิจกรรม ทต.ไทรงาม   การเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลไทรงาม(คาบ9)   24 มิ.ย. 2565 4
ข่าวกิจกรรม อบต.คลองน้ำไหล   ครงการรณรงค์การป้องกันปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565    24 มิ.ย. 2565 6
ข่าวกิจกรรม ทม.หนองปลิง   ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านเอื้ออาทร ปีการศึกษา 1/2565   24 มิ.ย. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพุทรา   ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2565 (ฉบับที่ 46)   24 มิ.ย. 2565 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อถ้ำ   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านคลองใหม่พัฒนา ตำบลบ่อถ้ำ   24 มิ.ย. 2565 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อถ้ำ   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ) หมู่ที่ 14 บ้านคลองเจริญ ตำบลบ่อถ้ำ   24 มิ.ย. 2565 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ไทรงาม   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 โดยคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่   24 มิ.ย. 2565 6
ข่าวกิจกรรม ทม.หนองปลิง   ิกิจกรรม วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565   24 มิ.ย. 2565 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อถ้ำ   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านเนินยางงาม ตำบลบ่อถ้ำ   24 มิ.ย. 2565 4
ข่าวกิจกรรม ทม.หนองปลิง   ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำโครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   24 มิ.ย. 2565 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อถ้ำ   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านคลองกระธาตุ ตำบลบ่อถ้ำ   24 มิ.ย. 2565 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองน้ำไหล   องค์การบริหารส่วนตำบลคลงอน้ำไหล รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง 3 ตำแหน่ง    24 มิ.ย. 2565 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทรงธรรม   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565   24 มิ.ย. 2565 9
ข่าวกิจกรรม อบต.หัวถนน   ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และประกวดชุมชนตามแนวปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   24 มิ.ย. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองลานพัฒนา   ประชาสัมพันธ์ ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565   24 มิ.ย. 2565 5
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2,263
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482