หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
คณะผู้บริหาร ทต.ประชาสุขสันต์
Board Of Prachasuksan Municipality
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวสรรหาบุคลากร ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  21 ต.ค. 2563 9
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์  8 ก.ย. 2563 20
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ ยกเลิกรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร  8 ก.ย. 2563 7
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ  12 มิ.ย. 2563 53
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น  1 มิ.ย. 2563 46
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนนการสรรหาและเลือกสรร ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง   29 พ.ค. 2563 50
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  29 พ.ค. 2563 33
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  8 พ.ค. 2563 290
ข่าวสรรหาบุคลากร   รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น  19 มี.ค. 2563 33
ข่าวสรรหาบุคลากร   รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์  6 ส.ค. 2562 133
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ เรื่องยกเลิกการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล  4 มี.ค. 2562 172
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  1 มี.ค. 2562 186
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น (สายงานผู้ปฏิบัติ)  20 ธ.ค. 2561 106
ข่าวสรรหาบุคลากร   การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร  20 ธ.ค. 2561 92
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์  27 ก.ย. 2561 114
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  24 ก.ย. 2561 101
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ระบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป  14 ก.ย. 2561 93
ข่าวสรรหาบุคลากร   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  14 ก.ย. 2561 107
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น  5 ก.ค. 2561 198
ข่าวสรรหาบุคลากร   รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์  30 เม.ย. 2561 184
ข่าวสรรหาบุคลากร   ยกเลิกรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น  30 เม.ย. 2561 151
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 25๖๑ - 256๓)ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  30 เม.ย. 2561 308
ข่าวสรรหาบุคลากร   การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  18 ม.ค. 2561 198
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 25๖๑ - 256๓) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๐  18 ม.ค. 2561 278
ข่าวสรรหาบุคลากร   เรื่อง ยกเลิกรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น สายงานผู้บริหาร เพื่อมาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์  18 ม.ค. 2561 176
ข่าวสรรหาบุคลากร   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  18 ม.ค. 2561 172
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประชาสัมพันธ์รับโอนฯ  29 ธ.ค. 2560 205
ข่าวสรรหาบุคลากร   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  22 ธ.ค. 2560 537
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ เรื่องการกำหนดโครงสร้างฯ  6 ต.ค. 2560 513
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2561)  6 ต.ค. 2560 239
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศประชาสัมพันธืการรับ(โอนย้าย) พนักงาน  4 ต.ค. 2560 171
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น  28 ส.ค. 2560 237
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ ประชาสัมพันธ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น  1 พ.ค. 2560 217
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย)  28 เม.ย. 2560 241
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐  31 มี.ค. 2560 505
  (1)     2   
 
 


 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482