หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
คณะผู้บริหาร ทต.ประชาสุขสันต์
Board Of Prachasuksan Municipality
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวสรรหาบุคลากร ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวสรรหาบุคลากร   รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์   6 ส.ค. 2562 43
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ เรื่องยกเลิกการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล   4 มี.ค. 2562 126
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   1 มี.ค. 2562 156
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น (สายงานผู้ปฏิบัติ)   20 ธ.ค. 2561 64
ข่าวสรรหาบุคลากร   การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร   20 ธ.ค. 2561 60
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์   27 ก.ย. 2561 74
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   24 ก.ย. 2561 71
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ระบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป   14 ก.ย. 2561 57
ข่าวสรรหาบุคลากร   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   14 ก.ย. 2561 68
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น   5 ก.ค. 2561 151
ข่าวสรรหาบุคลากร   รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์   30 เม.ย. 2561 150
ข่าวสรรหาบุคลากร   ยกเลิกรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น   30 เม.ย. 2561 118
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 25๖๑ - 256๓)ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑   30 เม.ย. 2561 274
ข่าวสรรหาบุคลากร   การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   18 ม.ค. 2561 155
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 25๖๑ - 256๓) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๐   18 ม.ค. 2561 240
ข่าวสรรหาบุคลากร   เรื่อง ยกเลิกรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น สายงานผู้บริหาร เพื่อมาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์   18 ม.ค. 2561 140
ข่าวสรรหาบุคลากร   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   18 ม.ค. 2561 130
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประชาสัมพันธ์รับโอนฯ   29 ธ.ค. 2560 168
ข่าวสรรหาบุคลากร   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   22 ธ.ค. 2560 491
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ เรื่องการกำหนดโครงสร้างฯ   6 ต.ค. 2560 479
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2561)   6 ต.ค. 2560 204
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศประชาสัมพันธืการรับ(โอนย้าย) พนักงาน   4 ต.ค. 2560 131
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น   28 ส.ค. 2560 186
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ ประชาสัมพันธ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น   1 พ.ค. 2560 186
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย)   28 เม.ย. 2560 205
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐   31 มี.ค. 2560 465
ข่าวสรรหาบุคลากร   บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   25 ม.ค. 2560 225
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   5 ม.ค. 2560 252
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   13 ธ.ค. 2559 1394
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล   30 ก.ย. 2559 274
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ เรื่อง คัดเลือกพนักงานเทศบาล แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น   12 ก.ค. 2559 319
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ เจ้าหน้าที่รับเงินค่าสมัครฯ   12 ก.ค. 2559 237
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์   7 มิ.ย. 2559 319
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ เรื่อง แผนอัตรากำลัง๓ ปี (ระบบแท่ง)   29 ม.ค. 2559 363
  (1)  
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482