หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
คณะผู้บริหาร ทต.ประชาสุขสันต์
Board Of Prachasuksan Municipality
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2563   10 ต.ค. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่องกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2663   7 ต.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายหมู่ที่ 4 บ้านดงกระทิง -หมู่ที่ 8 บ้านก้าวเจริญพร (บริเวณนานายขยัน สอนสังข์)   26 ก.ย. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมมุงหลังคา ผู้ประสบวาตภัย   24 ก.ย. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง กพ.ถ 53-002 บ้านหร่ายการ้อง-บ้านประชาสุขสันต์(ช่วงที่ 3)   24 ก.ย. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษราและเผยแพร่ (จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า)   17 ก.ย. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์และเครื่องสำรองไฟ)   17 ก.ย. 2562 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลติกคอนกรีต สายทาง กพ.ถ 53-002 บ้านหร่ายการ้อง - บ้านประชาสุขสันต์ (ช่วงที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   12 ก.ย. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (กองคลัง)   11 ก.ย. 2562 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(โอนตั้งรายการใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2562   9 ก.ย. 2562 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จัดซื้ออาหารเสริม (นม) UHT โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ช่วงปิดเทอม (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)   9 ก.ย. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านลานตาบัว (จากบ้านนายสมาน กกรัมม์ ถึงบ้านนายวินัย ชัยอินทร์)   6 ก.ย. 2562 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแคพซีล(สายหลังวัดดงอีบุก) หมู่ที่ 3 บ้านประชาสุขสันต์ (ช่วงที่ 2)   6 ก.ย. 2562 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง กพ.ถ 53-002 บ้านหร่ายการ้อง - บ้านประชาสุขสันต์ (ช่วงที่ 3)   2 ก.ย. 2562 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง กพ.ถ 53-002 บ้านหร่ายการ้อง - บ้านประชาสุขสันต์ (ช่วงที่ 3)   2 ก.ย. 2562 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แผนการจัดหาพัสดุ ผด.๒ ) โอนตั้งรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   28 ส.ค. 2562 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จัดซื้อปั้มไฮดรอลิก ๓ ตัน รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๓-๐๒๑๙ กำแพงเพชร (กองช่าง)   26 ส.ค. 2562 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาสถาบันการศึกษาดำเนินการสำรวจ/ประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   23 ส.ค. 2562 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมพัฒนาการสานสายใยรัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานตาบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   22 ส.ค. 2562 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมพัฒนาการสานสายใยรัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประชาสุขสันต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   22 ส.ค. 2562 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๔๖ - ๐๐๐๖   19 ส.ค. 2562 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก ๒ บานพับ)กองคลัง   14 ส.ค. 2562 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) ของสำนักปลัด จำนวน ๔ กล่อง   6 ส.ค. 2562 25
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการเติมบุญเสริมปัญญาพัฒนาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   6 ส.ค. 2562 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) ของสำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ   6 ส.ค. 2562 29
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาต่ออายุเว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์   5 ส.ค. 2562 21
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาย้าย เปลี่ยน ถังน้ำมันไฮดรอลิก รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-0219 กำแพงเพขร   5 ส.ค. 2562 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลประชาสุขสันต์   31 ก.ค. 2562 24
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ กองคลัง   19 ก.ค. 2562 34
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเกาะไผ่ล้อม (จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงบ้านนายวีระศักดิ์ ชาญสุข) ตำบลประชาสุขสันต์    12 ก.ค. 2562 33
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) กองคลัง    12 ก.ค. 2562 28
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการหล่อเทียนและตกแต่งเทียนพรรษา โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษา   10 ก.ค. 2562 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง)   9 ก.ค. 2562 23
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงตราสัญลักษณ์พระปรมาภิไธย) จำนวน ๒ รายการ   8 ก.ค. 2562 27
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร   8 ก.ค. 2562 32
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482