หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
คณะผู้บริหาร ทต.ประชาสุขสันต์
Board Of Prachasuksan Municipality
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาพร้อมชุดนักกีฬาพิมพ์สกรีน ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน TO BE NUMBER CHAMPION KAMPHEANGPHET 2021 รอบคัดเลือก ระดับอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เม.ย. 2564 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เม.ย. 2564 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม 2564)  2 เม.ย. 2564 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เม.ย. 2564 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาสำรวจและบันทึกข้อมูลสุนัข/แมว ภายในเขตตำบลประชาสุขสันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มี.ค. 2564 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสที โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 (ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2564)  22 มี.ค. 2564 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มี.ค. 2564 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มี.ค. 2564 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บพ 3728 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มี.ค. 2564 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มี.ค. 2564 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มี.ค. 2564 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มี.ค. 2564 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์  3 มี.ค. 2564 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)  2 มี.ค. 2564 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ก.พ. 2564 28
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด)  22 ก.พ. 2564 21
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)  22 ก.พ. 2564 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถบรรทุกน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 003 - 53 - 0001  8 ก.พ. 2564 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านหร่ายการ้อง (จากนานายสำเร็จ พุ่มทอง - คลองห้วยใหญ่)  5 ก.พ. 2564 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาเติมน้ำยาถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ โครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยและซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  3 ก.พ. 2564 28
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ. 53-011หมู่ที่ 1 บ้านหร่ายการ้อง   29 ม.ค. 2564 31
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมูที่ 8 บ้านก้าวเจริญพร (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)  29 ม.ค. 2564 27
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายสน เข็มอุดร – บ้านนางแป้น สุรินทร์) หมู่ที่ 6 บ้านเกาะควง  28 ม.ค. 2564 28
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 บ้านก้าวเจริญพร (จากหน้าวัดก้าวเจริญพร ถึง ถนนสายกำแพงเพชร -พิจิตร)  27 ม.ค. 2564 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขออนุมัติตั้งรายการใหม่  27 ม.ค. 2564 23
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)  27 ม.ค. 2564 21
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองกรด (สายบ้านนางอุบล ชาลี -บ้านนายวิชัย ประทุม)  26 ม.ค. 2564 26
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๑๐๓๓ กำแพงเพชร  20 ม.ค. 2564 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านประชาสุขสันต์ ถึง หมู่ที่ 7 บ้านเกาะไผ่ล้อม (จากหน้าบ้านนางบุญเพ็ง ศรีหามนตรี ถึง คลองไส้ไก่หลังโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร)  18 ม.ค. 2564 27
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน  15 ม.ค. 2564 28
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) หมู่ที่ 1 บ้านหร่ายการ้อง   11 ม.ค. 2564 32
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อสายดับเพลิง และถังดับเพลิง  8 ม.ค. 2564 39
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (สายทาง กพ.ถ.53-002 บ้านประชาสุขสันต์- บ้านหร่ายการ้อง) หมู่ที่ 1 บ้านหร่ายการ้อง ช่วงที่ 4   6 ม.ค. 2564 34
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563)  5 ม.ค. 2564 32
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416 -59 - 0070 (กองคลัง)  5 ม.ค. 2564 28
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-856-341