หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
คณะผู้บริหาร ทต.ประชาสุขสันต์
Board Of Prachasuksan Municipality
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)  20 ต.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง)  19 ต.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด)  16 ต.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)  16 ต.ค. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาสเผยแพร่จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์)  16 ต.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำได้ (Submersible pump)  15 ต.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416 -60 -0073  15 ต.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แผนการจัดหาพัสดุ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  8 ต.ค. 2563 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่องกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  1 ต.ค. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563  1 ต.ค. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายจากบ้านนางขาล พันธ์สวัสดิ์ ถึง บ้านนางหมก สิงห์ลอ) ม.11 บ้านบัวทอง  22 ก.ย. 2563 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  16 ก.ย. 2563 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5 บ้านหนองกรด (จากบ้านนางอุบล ชาลี ถึงบ้านนางบุญกว้าง สีร่องหอย)  14 ก.ย. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายจากบ้านนางขาล พันสวัสดิ์ ถึง บ้านนางหมก สิงห์ลอ) หมู่ที่ 11 บ้านบัวทอง   14 ก.ย. 2563 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)  14 ก.ย. 2563 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)  14 ก.ย. 2563 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาสเผยแพร่จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 11 บ้านบัวทอง (จากบ้านนายบุญเลิศ ลอสวัสดิ์ ถึง สี่แยกบ้านนายบรรเจิด สิงห์ทอง)  14 ก.ย. 2563 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) สำนักปลัด   10 ก.ย. 2563 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาสเผยแพร่จ้างเหมาโครงการปรับเกรดพร้อมลงลูกรังบดทับ หมู่ที่ 11 บ้านบัวทอง (สายหร่ายผักเซี้ยม)  10 ก.ย. 2563 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๐๒๑๙ กำแพงเพชร (กองช่าง)  10 ก.ย. 2563 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาสเผยแพร่จ้างเหมาโครงการปรับเกรดพร้อมลงลูกรังบดทับ หมู่ที่ 3 บ้านประชาสุขสันต์ (สายบ้านนายอนันต์ สุดสวาท ถึง นานางคีน โรจน์บุญถึง)  10 ก.ย. 2563 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  9 ก.ย. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)  8 ก.ย. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาสเผยแพร่จ้างเหมาโครงการปรับเกรดพร้อมลงลูกรังบดทับ หมู่ที่ 7 บ้านเกาะไผ่ล้อม (จากสี่แยกนานายบุญทัน เพชรถึก ถึง คลองห้อยน้อย)   3 ก.ย. 2563 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาสเผยแพร่จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านดงกระทิง (จากถนนคอนกรีตเดิม – หมู่ที่ 8 บ้านก้าวเจริญพร)   3 ก.ย. 2563 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โครงการใช้จ่ายเงินสะสม) ครั้งที่ 1  2 ก.ย. 2563 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาสเผยแพร่จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านเกาะควง  31 ส.ค. 2563 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ 417-55-0003  31 ส.ค. 2563 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  31 ส.ค. 2563 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาสเผยแพร่จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านลานตาบัว (จากนานางสุนย์ สิงห์ทอง ถึง นานายทวี สิทธิดา)  27 ส.ค. 2563 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลประชาสุขสันต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  26 ส.ค. 2563 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาสเผยแพร่จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง)  26 ส.ค. 2563 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาสเผยแพร่จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)  25 ส.ค. 2563 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านเกาะไผ่ล้อม  7 ส.ค. 2563 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านดงกระทิง  7 ส.ค. 2563 3
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14
 
 


 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482