หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
นางไสว สิงห์ทอง
นายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ (Prachasuksan Subdistrict Municipality) อยู่อย่างพอเพียง เพิ่มพูนไปด้วยศักยภาพ เพราะนี่คือเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเกาะไผ่ล้อม ( จากถนน ค.ส.ล. เดิม ถึง นานายบุญทัน เพชรถึก ) ช่วงที่ 2  5 ต.ค. 2565 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัางเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ต.ค. 2565 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ก.ย. 2565 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ก.ย. 2565 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ 2 บาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ก.ย. 2565 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ก.ย. 2565 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านเกาะควง (บ้านนางมา ตันน้อย ถึง นานายเสนาะ สระทองเทียน)  26 ก.ย. 2565 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาโครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ บ้านพรานอบ (สายหร่ายขานาง)  23 ก.ย. 2565 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งรายการใหม่ (เพิ่มเติมครั้งที่ 4)  22 ก.ย. 2565 18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0219 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ก.ย. 2565 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายคลองห้วยน้อย หมู่ที่ 5 บ้านหนองกรด  15 ก.ย. 2565 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองกรด  15 ก.ย. 2565 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ก.ย. 2565 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาจัดทำวีดีทัศน์โครงการรวมญาติ ชาติพันธุ์ ไทยทรงดำ ตำบลประชาสุขสันต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ก.ย. 2565 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (รองเท้าบู๊ท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ก.ย. 2565 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กรวยจราจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ก.ย. 2565 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายคลองห้วยน้อย หมู่ที่ 5 บ้านหนองกรด  12 ก.ย. 2565 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ก.ย. 2565 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาตรวจเช็คระยะตามกำหนดและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ 5408 กำแพงเพชร  2 ก.ย. 2565 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบกรองประปา (ถังกรองน้ำพร้อมถังน้ำใส) หมู่ที่ 6 บ้านเกาะควง   31 ส.ค. 2565 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ส.ค. 2565 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ส.ค. 2565 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้) เพื่อเดินทางไปร่วมงาน ไทดำรวมใจ เทิดไท้ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ จังหวัดนครปฐม  26 ส.ค. 2565 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ส.ค. 2565 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อสัญญาณไฟวับวาบสีเหลืองสำหรับติดตั้งรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ส.ค. 2565 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 บ้านประชาสุขสันต์ (จากบ่อพักเดิม ถึงบ้านนางมณฑา สิงห์ทอง)  26 ส.ค. 2565 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อม,จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-0219 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ส.ค. 2565 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาโครงการปรับเกรดพร้อมลงลูกรังบดทับ หมู่ที่ 10 บ้านพรานอบ (เริ่มจากบ้านนายทศพล อินเลี้ยง ถึง บึงพรานอบ)  22 ส.ค. 2565 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 บ้านประชาสุขสันต์ (จากบ่อพักเดิม ถึงบ้านนายสำลี สิงห์ทอง)  22 ส.ค. 2565 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คลองไส้ไก่ หมู่ที่ 3 ถึง หมู่ที่ 5 (จากนานายจิว วงศ์จันทร์ ถึงนานายสมบัติ กองทองนอก)  18 ส.ค. 2565 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที่ ตามโครงการรวมญาติ ชาติพันธุ์ ไทยทรงดำ ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2565  15 ส.ค. 2565 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลค่าจ้างเหมาบริการวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน (ค่าเช่าไฟประดับในงาน) ตามโครงการรวมญาติ ชาติพันธุ์ ไทยทรงดำ ตำบลประชาสุขสันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ส.ค. 2565 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลค่าจ้างเหมาบริการวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน (ค่าเช่าเต็นท์ และค่าเช่าเก้าอี้) ตามโครงการรวมญาติ ชาติพันธุ์ ไทยทรงดำ ตำบลประชาสุขสันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ส.ค. 2565 29
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลค่าจ้างเหมาบริการวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน (ค่าเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง และค่าเช่าเครื่องปั่นไฟ) ตามโครงการรวมญาติ ชาติพันธุ์ ไทยทรงดำ ตำบลประชาสุขสันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ส.ค. 2565 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาค่าใช้จ่ายในการแสดง (ค่าแต่งกายพร้อมเครื่องประดับ) ตามโครงการรวมญาติ ชาติพันธุ์ ไทยทรงดำ ตำบลประชาสุขสันต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  11 ส.ค. 2565 10
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 23
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482