หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
คณะผู้บริหาร ทต.ประชาสุขสันต์
Board Of Prachasuksan Municipality
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1  6 ส.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาสเผยแพร่จ้างเหมาซ่อมแแซมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ 417-60-0005 (กองช่าง)  29 ก.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุสำหรับการสาธิต โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  21 ก.ค. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  21 ก.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมายานพาหนะ รับ - ส่ง ผู้เข้ารับการอบรม โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2563   20 ก.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)  14 ก.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (มึกปริ้นเตอร์,คีย์บอร์ด,เม้าส์) สำนักปลัด  13 ก.ค. 2563 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)  10 ก.ค. 2563 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประชาสุขสันต์)  1 ก.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ แบบถุง โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2563)  30 มิ.ย. 2563 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาสเผยแพร่จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง)  30 มิ.ย. 2563 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร  30 ม