หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
คณะผู้บริหาร ทต.ประชาสุขสันต์
Board Of Prachasuksan Municipality
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ. 53-002 สายบ้านประชาสุขสันต์ – บ้านหร่ายการ้อง หมู่ที่ 1 ตำบลประชาสุขสันต์   27 ก.พ. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ตำบลประชาสุขสันต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  27 ก.พ. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลประชาสุขสันต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  25 ก.พ. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)  19 ก.พ. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 6 บ้านเกาะควง (จากคลองห้วยใหญ่ถึงคลองมาบ ไทร ต่อจากเดิม)   18 ก.พ. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) สำนักปลัด  18 ก.พ. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำหมุ่ที่ 11 บ้านบัวทอง (จากบ้านนายแดง โพธิ์วัด ถึงบ้านนางสำรี ทองหยอด)  14 ก.พ. 2563 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 บ้านหนองกรด (สายบ้านนายหนูชิด แสงนอก ถึงศาลหมู่บ้าน)   13 ก.พ. 2563 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)  12 ก.พ. 2563 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาจัดทำป้ายที่ปิดประกาศในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  12 ก.พ. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓ - ๕๓ - ๐๐๐๑  5 ก.พ. 2563 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ. 53-002 สายบ้านประชาสุขสันต์-บ้านหร่ายการ้อง หมู่ที่ 1 ตำบลประชาสุขสันต์  5 ก.พ. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กค ๒๑๐๐ กำแพงเพชร พร้อมติดตั้ง  29 ม.ค. 2563 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ. ๕๓-๐๐๒ สายบ้านประชาสุขสันต์-บ้านหร่ายการ้อง หมู่ที่ ๑ ตำบลประชาสุขสันต์  28 ม.ค. 2563 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ. 53-002 สายบ้านประชาสุขสันต์ - บ้านหร่ายการ้อง หมู่ที่ 1 ตำบลประชาสุขสันต์   24 ม.ค. 2563 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (กองช่าง)  22 ม.ค. 2563 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (จากบ้านนายทองเพชร เปรมปรีถึงบ้านนายทองศูนย์ หล้าหาญ) หมู่ที่ 7 บ้านเกาะไผ่ล้อม  20 ม.ค. 2563 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมชุดนักกีฬา โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอลานกระบือ ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  17 ม.ค. 2563 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ) จำนวน ๑ เครื่อง  14 ม.ค. 2563 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมชุดกีฬาพิมพ์สกรีน โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลช่องลม ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  8 ม.ค. 2563 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 8 บ้านก้าวเจริญพร  8 ม.ค. 2563 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน ๒ รายการ  7 ม.ค. 2563 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ  7 ม.ค. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมติดตั้งเครื่องขยายเสียง โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  6 ม.ค. 2563 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  2 ม.ค. 2563 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อของรางวัล โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  2 ม.ค. 2563 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๕๗ - ๐๐๕๐ (สำนักปลัด)  2 ม.ค. 2563 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๓-๐๒๑๙ กำแพงเพชร  27 ธ.ค. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)  27 ธ.ค. 2562 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer)กองช่าง  23 ธ.ค. 2562 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เลเซอร์)กองคลัง  23 ธ.ค. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (สายบ้านนายอุทัย หล้าหาญ) หมู่ที่ ๓ บ้านประชาสุขสันต์  20 ธ.ค. 2562 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟและเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดถังหมึกพิมพ์)  20 ธ.ค. 2562 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ของสำนักปลัด) จำนวน ๖ รายการ  17 ธ.ค. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ของสำนักปลัด) จำนวน ๗ รายการ  17 ธ.ค. 2562 10
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482