หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
คณะผู้บริหาร ทต.ประชาสุขสันต์
Board Of Prachasuksan Municipality
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ/คำสั่งให้บริการประชาชนโครงการปรับปรุงกระบวนการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ  22 พ.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเพื่อให้บริการประชาชน  22 พ.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ  21 เม.ย. 2563 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   หลักราชการ 10 ประการ  11 เม.ย. 2563 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล   1 เม.ย. 2563 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร มอบนมผงสำเร็จรูปให้แก่เด็กที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไป  28 พ.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   KM. การพัฒนาองค์ความรู้ การจัดทำแบบสอบถาม แบบสำรวจ ผ่านระบบ google Form  26 พ.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ได้ออกบริการนอกพื้นที่ แสดงรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  26 พ.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบนมผงสำเร็จรูปให้แก่เด็กที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไป  26 พ.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 28)  25 พ.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  25 พ.ค. 2563 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   \"การป้องกันการจมน้ำในเด็ก\" \"อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม\"  21 พ.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานคลังจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการที่สุ่มตรวจรายไตรมาส 3 และการลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน  20 พ.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2563  20 พ.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ  18 พ.ค. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ เรื่อง เลื่อนวันมอบตัวนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์  15 พ.ค. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   งานการศึกษา ร่วมรับฟังประชุมชี้แจง แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้แก่บุคลากรทางการศึกษา  14 พ.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ตัดกิ่งไม้บริเวณข้างทางสาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านหนองกรด ตำบลประชาสุขสันต์  8 พ.ค. 2563 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านลานตาบัว และหมู่ที่ 11 บ้านบัวทอง ตำบลประชาสุขสันต์  8 พ.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานตาบัว สังกัดเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563  8 พ.ค. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทิง สังกัดเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563  8 พ.ค. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประชาสุขสันต์ สังกัดเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563  8 พ.ค. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/2563 รอบที่ 1(งวดที่ 25)  8 พ.ค. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/2563 (งวดที่ 6)  7 พ.ค. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   งานกองช่าง ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมู่ที่ 10 บ้านพรานอบ ตำบลประชาสุขสันต์  5 พ.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบาลลงพื้นที่ออกสำรวจความประสงค์ในการขอรับอาหารกลางวัน สำหรับเด็กในช่วงปิดเรียน สังกัดศูนย์เด็กเล็กบ้านประชาสุขสันต์   2 พ.ค. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 24)  1 พ.ค. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  1 พ.ค. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่องช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์  29 เม.ย. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมซักซ้อมติดตามงานของสำนักปลัด  29 เม.ย. 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมซักซ้อมติดตามงานของกองคลัง และกองช่าง  29 เม.ย. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   จัดทำน้ำสมุนไพร ต้านโควิด-19 เป้าหมายกลุ่มแรกพนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ช่วงระยะเวลา 3 วัน  24 เม.ย. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 9 บ้านหนองปลาไหล (จากบ้านนายเทพิน เพชรนิลถึงศาลากลางบ้านช่วงที่ 3)  24 เม.ย. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง จำนวนครั้งของการลาและมาทำงานสาย ฯ  22 เม.ย. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ฉบับที่ 11-15  15 เม.ย. 2563 11
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482