หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
คณะผู้บริหาร ทต.ประชาสุขสันต์
Board Of Prachasuksan Municipality
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   25 ก.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   25 ก.ย. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2563   13 ส.ค. 2562 404
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางในการร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล   6 ส.ค. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน   6 ส.ค. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว (ช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน 2562)   13 ต.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตตำบลประชาสุขสันต์ หมู่ที่ 6,10   10 ต.ค. 2562 290
ข่าวประชาสัมพันธ์   การแสดง ชุด ไทดำรำพัน (งานสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร ปี 62)   8 ต.ค. 2562 94
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ประจำปีงบประมาณ 2563   3 ต.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งฯ เรื่องมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานจ้าง (เฉพาะราย)   3 ต.ค. 2562 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งฯ เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในสำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563   3 ต.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศฯ นโยบายและแผนการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง (กรณีการต่อสัญญาจ้าง)   3 ต.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง เรื่องการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2563   3 ต.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ออกพื้นที่จัดเก็บภาษีค้างชำระตามหมู่บ้านภายในตำบลประชาสุขสันต์   27 ก.ย. 2562 1778
ข่าวประชาสัมพันธ์   มอบวัสดุซ่อมแซมหลังคา บ้านเรือนประชาชน ในเขตตำบลประชาสุขสันต์    26 ก.ย. 2562 596
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอาชีพ ให้แก่ประชาชน ปี 2562   26 ก.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ.2562   23 ก.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562   19 ก.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำรวจความเสียหายจากวาตภัย 18 กันยายน 2562   18 ก.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตตำบลประชาสุขสันต์   3 ก.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงานประเมินความพึงพอใจผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์   30 ส.ค. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศปรับลดขั้นตอนและปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน   27 ส.ค. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ   20 ส.ค. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1   8 ส.ค. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ผลการตรวจรับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)   7 ส.ค. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดกำแพงเพชร   6 ส.ค. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการอบรมโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม    6 ส.ค. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนตำบลประชาสุขสันต์   2 ส.ค. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่จ้างก่อสร้างทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณเสือดำ) หมู่ที่ 3 บ้านประชาสุขสันต์    12 ก.ค. 2562 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เมษายน-มิถุนายน)ประจำปีงบประมาณ 2562   11 ก.ค. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   8 ก.ค. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งแนวทางปฏิบัติตามมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลตำบลจังหวัดกำแพงเพชร   8 ก.ค. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)   21 มิ.ย. 2562 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบลงทะเบียนขอความช่วยเหลือของประชาชน   6 มิ.ย. 2562 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี พ.ศ.2562   1 มิ.ย. 2562 34
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482