หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
คณะผู้บริหาร ทต.ประชาสุขสันต์
Board Of Prachasuksan Municipality
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2563   13 ส.ค. 2562 389
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการอบรมโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม    6 ส.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางในการร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล   6 ส.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน   6 ส.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ   20 ส.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1   8 ส.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ผลการตรวจรับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)   7 ส.ค. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดกำแพงเพชร   6 ส.ค. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนตำบลประชาสุขสันต์   2 ส.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่จ้างก่อสร้างทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณเสือดำ) หมู่ที่ 3 บ้านประชาสุขสันต์    12 ก.ค. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เมษายน-มิถุนายน)ประจำปีงบประมาณ 2562   11 ก.ค. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   8 ก.ค. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งแนวทางปฏิบัติตามมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลตำบลจังหวัดกำแพงเพชร   8 ก.ค. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)   21 มิ.ย. 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบลงทะเบียนขอความช่วยเหลือของประชาชน   6 มิ.ย. 2562 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี พ.ศ.2562   1 มิ.ย. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ปรับเกรดพร้อโครงการปรับเกรดพร้อมลงลูกรักบดทับ หมู่ที่ 10 บ้านพรานอบ (จากนานายมานะ คงเทศ ถึง คลองห้วยน้อย)   23 พ.ค. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงานตามโครงการลดใช้พลังงาน รอบเดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2562   17 พ.ค. 2562 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   17 พ.ค. 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562   15 พ.ค. 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับข้อแนะนำเพื่อขออนุญาต ขุดดิน ถมดิน   13 พ.ค. 2562 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร   8 พ.ค. 2562 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม-มีนาคม)ประจำปีงบประมาณ 2562   23 เม.ย. 2562 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับผลการประเมินดีเด่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562   11 เม.ย. 2562 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ฉบับที่ 2   10 เม.ย. 2562 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   3 เม.ย. 2562 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนเมษายน 2562   2 เม.ย. 2562 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป   22 มี.ค. 2562 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อการสสรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   22 มี.ค. 2562 152
ข่าวประชาสัมพันธ์   สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในวันท้องถิ่นไทย   21 มี.ค. 2562 74
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันท้องถิ่นไทย พฺศฺ2562   18 มี.ค. 2562 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายงานการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561   15 มี.ค. 2562 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   การมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA)   11 มี.ค. 2562 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ   7 มี.ค. 2562 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์   1 มี.ค. 2562 69
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482