หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
นางไสว สิงห์ทอง
นายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ (Prachasuksan Subdistrict Municipality) อยู่อย่างพอเพียง เพิ่มพูนไปด้วยศักยภาพ เพราะนี่คือเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 10/2565  28 เม.ย. 2565 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ได้ประกาศเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ชาวตำบลประชาสุขสันต์  28 เม.ย. 2565 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่1)  28 เม.ย. 2565 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  4 เม.ย. 2565 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  20 ธ.ค. 2564 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรายงานผลการประเมินความพึงพอใจกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564  1 ธ.ค. 2564 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันป่าชุมชนแห่งชาติ  24 พ.ค. 2565 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565  23 พ.ค. 2565 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานตาบัว  2 พ.ค. 2565 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประชาสุขสันต์  2 พ.ค. 2565 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทิง   2 พ.ค. 2565 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ขยายกำหนดการดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  29 เม.ย. 2565 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการคัดสรรตัวอย่างสุริต สุจริตโมเดล  28 เม.ย. 2565 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต  26 เม.ย. 2565 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ***เมาแล้วขับ จับขังจริง***  12 เม.ย. 2565 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2565  12 เม.ย. 2565 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ลงพื้นที่สำรวจถนนภายในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านลานตาบัว  31 มี.ค. 2565 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ควบคุมงานและดูแลความเรียบร้อยการดำเนินงานตามโครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 บ้านเกาะควง  31 มี.ค. 2565 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 บ้านเกาะควง  25 มี.ค. 2565 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   การดำเนินงานปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านลานตาบัว  25 มี.ค. 2565 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  23 มี.ค. 2565 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันท้องถิ่นไทย18 มีนาคม 2565  18 มี.ค. 2565 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 11 ตำบลประชาสุขสันต์  10 มี.ค. 2565 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ตรวจเยี่ยม ดูแลความเรียบร้อย และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ในสถานที่กักกันชุมชน (CI)  7 มี.ค. 2565 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID 19)  7 มี.ค. 2565 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งประชาสัมพันธ์แผนเส้นทางความก้าวหน้าพนักงานเทศบาล  15 ก.พ. 2565 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพ LPA ประจำปี 2563  4 ก.พ. 2565 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของ อปท.  4 ก.พ. 2565 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานตาบัว ปีการศึกษา 2565  4 ก.พ. 2565 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประชาสุขสันต์ ปีการศึกษา 2565  4 ก.พ. 2565 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทิง ปีการศึกษา 2565  4 ก.พ. 2565 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564  2 ก.พ. 2565 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ประจำปี พ.ศ.2565  2 ก.พ. 2565 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564  2 ก.พ. 2565 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชั่น DOPA Citizen Services การขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมการปกครอง  20 ม.ค. 2565 12
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482