หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
คณะผู้บริหาร ทต.ประชาสุขสันต์
Board Of Prachasuksan Municipality
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   พิธีมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5 บ้านหนองกรด  5 ส.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์  3 ส.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชรปี 2563  15 ก.ค. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมนำปัญญาพัฒนาผูู้สูงอายุ ปี 2563  14 ก.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบประเมิน (แบบใหม่) ปี 2563  24 มิ.ย. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบประเมินตนเอง และแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  24 มิ.ย. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   พจนานุกรมสมรรถนะ  24 มิ.ย. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ หลักเกณฑ์การขอกลับเข้ารับราชการ   20 มิ.ย. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน แก้ไข ฉบับที่ 2  20 มิ.ย. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศลดขั้นตอน 2563  20 มิ.ย. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  19 มิ.ย. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ภาพกิจกรรมการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง   11 มิ.ย. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 29)  10 มิ.ย. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  10 มิ.ย. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งคณะทำงาน KM ปี 2563  9 มิ.ย. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   นโยบายความปลอดภัย ความสะอาด ปี 2563  9 มิ.ย. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ระเบียบการลาพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  9 มิ.ย. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563  8 มิ.ย. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการรับเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  8 มิ.ย. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  8 มิ.ย. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร มอบนมผงสำเร็จรูปให้แก่เด็กที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไป  28 พ.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   KM. การพัฒนาองค์ความรู้ การจัดทำแบบสอบถาม แบบสำรวจ ผ่านระบบ google Form  26 พ.ค. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ได้ออกบริการนอกพื้นที่ แสดงรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  26 พ.ค. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบนมผงสำเร็จรูปให้แก่เด็กที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไป  26 พ.ค. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 28)  25 พ.ค. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  25 พ.ค. 2563 70
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ/คำสั่งให้บริการประชาชนโครงการปรับปรุงกระบวนการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ  22 พ.ค. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเพื่อให้บริการประชาชน  22 พ.ค. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   \"การป้องกันการจมน้ำในเด็ก\" \"อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม\"  21 พ.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานคลังจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการที่สุ่มตรวจรายไตรมาส 3 และการลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน  20 พ.ค. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2563  20 พ.ค. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ  18 พ.ค. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ เรื่อง เลื่อนวันมอบตัวนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์  15 พ.ค. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน  14 พ.ค. 2563 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   งานการศึกษา ร่วมรับฟังประชุมชี้แจง แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้แก่บุคลากรทางการศึกษา  14 พ.ค. 2563 11
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482