หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
คณะผู้บริหาร ทต.ประชาสุขสันต์
Board Of Prachasuksan Municipality
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   คุณสมบัติผู้สม้ครเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี  5 ก.พ. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ใบสมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร  5 ก.พ. 2564 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ใบสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร  5 ก.พ. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายเทศมนตรี  4 ก.พ. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์  4 ก.พ. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์  4 ก.พ. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์  4 ก.พ. 2564 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่องกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้านเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ และนายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์  19 ก.พ. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่องกำหนดจำนวนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ และนายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์  19 ก.พ. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์ และบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2  19 ก.พ. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ชวนโหวต ให้คะแนนความพึงพอใจ   10 ก.พ. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  5 ก.พ. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ 📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้ง 5/2564  4 ก.พ. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  29 ม.ค. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาบรรจุเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดเทศบาลประชาสุขสันต์  26 ม.ค. 2564 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  25 ม.ค. 2564 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  22 ม.ค. 2564 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางมาจาก 28 จังหวัดพื้นที่เสี่ยง สแกน QR Code  14 ม.ค. 2564 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   งดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2564  6 ม.ค. 2564 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  5 ม.ค. 2564 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ผลการตรวจรับประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  29 ธ.ค. 2563 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส้วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น  24 ธ.ค. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง เเผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ปี 2564  24 ธ.ค. 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 รายละเอียดผู้ป่วยรายใหม่ 46 ราย  23 ธ.ค. 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาทำความเข้าใจ... สิทธิ์การเข้ารับการตรวจหาเชื้อ  23 ธ.ค. 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   📢ประชาสัมพันธ์ ประกาศกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563  17 ธ.ค. 2563 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนธันวาคม 2563 ของเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์  8 ธ.ค. 2563 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV  16 พ.ย. 2563 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางสาธารณะภายในพื้นที่เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ หมู่ที่ 1 บ้านหร่ายการ้อง   16 พ.ย. 2563 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์  11 พ.ย. 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์  11 พ.ย. 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ของเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์  9 พ.ย. 2563 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  3 พ.ย. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประชาสุขสันต์ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2  29 ต.ค. 2563 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทิง ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2  29 ต.ค. 2563 69
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-856-341