หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
นางไสว สิงห์ทอง
นายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ (Prachasuksan Subdistrict Municipality)
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  21 ต.ค. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศยกย่องผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ฯ ปี 2564  5 ต.ค. 2564 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  4 ต.ค. 2564 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของ อปท. (LPA) ประจำปี 2564  21 ก.ย. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  17 ก.ย. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการโอนงบประมาณ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565  30 พ.ย. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรียกประชถุมสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564  29 พ.ย. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลประชาสุขสันต์ (เพิ่มเติม) ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  17 พ.ย. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   เปลี่ยนธงชาติ ซุ้มทางเข้าหมู่บ้าน  5 พ.ย. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานสถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564  3 พ.ย. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการ การประกวดคลิปวิดีโอ ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี ครั้งที่ 2  29 ต.ค. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564  18 ต.ค. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564  11 ต.ค. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ภายในอำเภอลานกระบือ   11 ต.ค. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ การกำหนดพื้นที่เสี่ยง เพื่อเฝ้าระวังผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564  8 ต.ค. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ครั้งที่ 2/2564  5 ต.ค. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  27 ก.ย. 2564 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  22 ก.ย. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  22 ก.ย. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2564  19 ก.ย. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขออนุมัติดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการฝึกอบรม  10 ก.ย. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ลอกผักตบชวาในพื้นที่ หมู่ที่ 10 ที่กีดขวางทางน้ำ เพื่อลดปริมาณน้ำในพื้นที่  10 ก.ย. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2564  10 ก.ย. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2564  9 ก.ย. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564  8 ก.ย. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  2 ก.ย. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  1 ก.ย. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  1 ก.ย. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานสถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2564  30 ส.ค. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   การสำรวจความต้องการฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร ปี 2564  27 ส.ค. 2564 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากร ปี 2564  27 ส.ค. 2564 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี2564  27 ส.ค. 2564 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   การพิจารณาวินิจฉัยอุธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิดวินัย  24 ส.ค. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งแนวทางปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยและการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น  24 ส.ค. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งมติการประชุม ก.ท.จ.กำแพงเพชร ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564   24 ส.ค. 2564 6
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 17
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-856-341