หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
นางไสว สิงห์ทอง
นายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ (Prachasuksan Subdistrict Municipality) อยู่อย่างพอเพียง เพิ่มพูนไปด้วยศักยภาพ เพราะนี่คือเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  29 ก.ย. 2565 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการเทียบตำแหน่งฯ  15 ก.ย. 2565 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  5 ก.ย. 2565 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  2 ก.ย. 2565 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 10/2565  28 เม.ย. 2565 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ได้ประกาศเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ชาวตำบลประชาสุขสันต์  28 เม.ย. 2565 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่1)  28 เม.ย. 2565 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  20 ธ.ค. 2564 394
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนและมาตรการรองรับ โควิด เป็นโรคเฝ้าระวัง เริ่ม 1 ต.ค.นี้  5 ต.ค. 2565 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์  5 ต.ค. 2565 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   ร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลประชาสุขสันต์  5 ต.ค. 2565 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566  4 ต.ค. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอลานกระบือ รับสมัครนักศึกษาใหม่  4 ต.ค. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผ่นพับ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551  27 ก.ย. 2565 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร ในสถานประกอบกิจการอาหาร  27 ก.ย. 2565 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงของกระทรวงมหาดไทย  27 ก.ย. 2565 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ประจำปี 2565  26 ก.ย. 2565 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเที่ยวงาน ประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2565   23 ก.ย. 2565 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570)  20 ก.ย. 2565 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชุมสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2-2565  20 ก.ย. 2565 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   !!!แจ้งเตือน น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง  16 ก.ย. 2565 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ 📢📢ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประชาสุขสันต์  13 ก.ย. 2565 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ 📢📢ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลประชาสุขสันต์  13 ก.ย. 2565 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ แจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565  13 ก.ย. 2565 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   การทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์  26 ส.ค. 2565 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย  26 ส.ค. 2565 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ผลการตรวจรับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2565  22 ส.ค. 2565 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์  17 ส.ค. 2565 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ทำบุญถวายลูกนิมิต ณ วัดดงอีบุก หมู่ 3 ตำบลประชาสุขสันต์  14 ส.ค. 2565 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ทำบุญถวายลูกนิมิต ณ วัดดงอีบุก หมู่ 3 ตำบลประชาสุขสันต์  14 ส.ค. 2565 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานตาบัว  8 ส.ค. 2565 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565  3 ส.ค. 2565 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565  25 ก.ค. 2565 81
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565  20 ก.ค. 2565 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ครม.อนุมัติ เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ  20 ก.ค. 2565 13
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482