หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
คณะผู้บริหาร ทต.ประชาสุขสันต์
Board Of Prachasuksan Municipality
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   คุณสมบัติผู้สม้ครเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี  5 ก.พ. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ใบสมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร  5 ก.พ. 2564 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ใบสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร  5 ก.พ. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายเทศมนตรี  4 ก.พ. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์  4 ก.พ. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์  4 ก.พ. 2564 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์  4 ก.พ. 2564 12
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  22 ม.ค. 2564 53
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  5 ม.ค. 2564 47
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประชาสัมพันธ์ ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์  24 ธ.ค. 2563 39
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ก.พ. 2564 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด)  22 ก.พ. 2564 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์  22 ก.พ. 2564 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)  22 ก.พ. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่องกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้านเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ และนายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์  19 ก.พ. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่องกำหนดจำนวนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ และนายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์  19 ก.พ. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์ และบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2  19 ก.พ. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ชวนโหวต ให้คะแนนความพึงพอใจ   10 ก.พ. 2564 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถบรรทุกน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 003 - 53 - 0001  8 ก.พ. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  5 ก.พ. 2564 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านหร่ายการ้อง (จากนานายสำเร็จ พุ่มทอง - คลองห้วยใหญ่)  5 ก.พ. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ 📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้ง 5/2564  4 ก.พ. 2564 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาเติมน้ำยาถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ โครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยและซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  3 ก.พ. 2564 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ. 53-011หมู่ที่ 1 บ้านหร่ายการ้อง   29 ม.ค. 2564 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมูที่ 8 บ้านก้าวเจริญพร (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)  29 ม.ค. 2564 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  29 ม.ค. 2564 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายสน เข็มอุดร – บ้านนางแป้น สุรินทร์) หมู่ที่ 6 บ้านเกาะควง  28 ม.ค. 2564 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 บ้านก้าวเจริญพร (จากหน้าวัดก้าวเจริญพร ถึง ถนนสายกำแพงเพชร -พิจิตร)  27 ม.ค. 2564 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขออนุมัติตั้งรายการใหม่  27 ม.ค. 2564 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)  27 ม.ค. 2564 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองกรด (สายบ้านนางอุบล ชาลี -บ้านนายวิชัย ประทุม)  26 ม.ค. 2564 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาบรรจุเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดเทศบาลประชาสุขสันต์  26 ม.ค. 2564 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  25 ม.ค. 2564 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  22 ม.ค. 2564 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๑๐๓๓ กำแพงเพชร  20 ม.ค. 2564 15
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 34
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-856-341