หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
คณะผู้บริหาร ทต.ประชาสุขสันต์
Board Of Prachasuksan Municipality
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  21 ต.ค. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ประจำปี พ.ศ.2563  21 ก.ย. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษ พนักงาน  21 ก.ย. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และการเผยแพร่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  15 ก.ย. 2563 50
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์  8 ก.ย. 2563 20
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ ยกเลิกรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร  8 ก.ย. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างคุณธรรมนำปัญญาพัฒนาผู้สูงอายุ  3 ก.ย. 2563 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ กำหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล  3 ก.ย. 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2563  3 ก.ย. 2563 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ รายงานผลตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563  3 ก.ย. 2563 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ขยายเวลาการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  31 ส.ค. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องการใช่จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  28 ส.ค. 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม   25 ส.ค. 2563 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรม  24 ส.ค. 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน แก้ไข ฉบับที่ 2  20 มิ.ย. 2563 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ 3728 กำแพงเพชร  22 ต.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันพยาบาลแห่งชาติ  21 ต.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)  20 ต.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง)  19 ต.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด)  16 ต.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)  16 ต.ค. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาสเผยแพร่จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์)  16 ต.ค. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำได้ (Submersible pump)  15 ต.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416 -60 -0073  15 ต.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564  14 ต.ค. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  14 ต.ค. 2563 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ งดกิจกรรมจัดโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564  12 ต.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านเกาะไผ่ล้อม และหมู่ที่ 9 บ้านก้าวเจริญพร  12 ต.ค. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ของเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563  8 ต.ค. 2563 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แผนการจัดหาพัสดุ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  8 ต.ค. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานเทศบาลกับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  1 ต.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการกำหนดโครงสร้างและการจัดแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์  1 ต.ค. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-พ.ศ.2566)  1 ต.ค. 2563 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่องกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  1 ต.ค. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563  1 ต.ค. 2563 4
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 31
 
 


 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482