หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
นางไสว สิงห์ทอง
นายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ (Prachasuksan Subdistrict Municipality) อยู่อย่างพอเพียง เพิ่มพูนไปด้วยศักยภาพ เพราะนี่คือเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  13 พ.ค. 2565 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 10/2565  28 เม.ย. 2565 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ได้ประกาศเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ชาวตำบลประชาสุขสันต์  28 เม.ย. 2565 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่1)  28 เม.ย. 2565 10
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ปี 2565  4 เม.ย. 2565 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  4 เม.ย. 2565 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  20 ธ.ค. 2564 24
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง   20 ธ.ค. 2564 67
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประชาสัมพันธ์ ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์  2 ธ.ค. 2564 148
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง   2 ธ.ค. 2564 44
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   2 ธ.ค. 2564 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรายงานผลการประเมินความพึงพอใจกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564  1 ธ.ค. 2564 33
ข่าวสรรหาบุคลากร   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง   12 พ.ย. 2564 75
ข่าวสรรหาบุคลากร   มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือก  1 เม.ย. 2564 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันป่าชุมชนแห่งชาติ  24 พ.ค. 2565 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565  23 พ.ค. 2565 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลประชาสุขสันต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พ.ค. 2565 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พ.ค. 2565 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์และคีย์บอร์ด) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พ.ค. 2565 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายเปลี่ยน สังข์ทองรัมย์ - คลองห้วยใหญ่) หมู่ที่ 2 บ้านลานตาบัว  17 พ.ค. 2565 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาจัดทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พ.ค. 2565 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๕ บ้านหนองกรด (สายบ้านนางจิตนภา ทองคำ ถึง คลองใส้ไก่)  12 พ.ค. 2565 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานตาบัว  2 พ.ค. 2565 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประชาสุขสันต์  2 พ.ค. 2565 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทิง   2 พ.ค. 2565 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ 11 บ้านบัวทอง (จากถนน คสล.เดิม ถึง โค้งนายนิติศาสตร์ คิมอิ๋ง)  29 เม.ย. 2565 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เม.ย. 2565 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ขยายกำหนดการดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  29 เม.ย. 2565 6
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง  29 เม.ย. 2565 15
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนังงานจ้าง  29 เม.ย. 2565 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการคัดสรรตัวอย่างสุริต สุจริตโมเดล  28 เม.ย. 2565 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาพร้อมชุดนักกีฬาพิมพ์สกรีน ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เม.ย. 2565 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๒๑๙ กำแพงเพชร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๙-๐๐๐๑  28 เม.ย. 2565 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมารถบรรทุกเพื่อขนย้ายขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เม.ย. 2565 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมารถบรรทุกเพื่อขนย้ายขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เม.ย. 2565 9
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 30
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482