หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
คณะผู้บริหาร ทต.ประชาสุขสันต์
Board Of Prachasuksan Municipality
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2563   13 ส.ค. 2562 398
ข่าวสรรหาบุคลากร   รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์   6 ส.ค. 2562 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการอบรมโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม    6 ส.ค. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางในการร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล   6 ส.ค. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน   6 ส.ค. 2562 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลติกคอนกรีต สายทาง กพ.ถ 53-002 บ้านหร่ายการ้อง - บ้านประชาสุขสันต์ (ช่วงที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   12 ก.ย. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (กองคลัง)   11 ก.ย. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(โอนตั้งรายการใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2562   9 ก.ย. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จัดซื้ออาหารเสริม (นม) UHT โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ช่วงปิดเทอม (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)   9 ก.ย. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านลานตาบัว (จากบ้านนายสมาน กกรัมม์ ถึงบ้านนายวินัย ชัยอินทร์)   6 ก.ย. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแคพซีล(สายหลังวัดดงอีบุก) หมู่ที่ 3 บ้านประชาสุขสันต์ (ช่วงที่ 2)   6 ก.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตตำบลประชาสุขสันต์   3 ก.ย. 2562 6
หลักประกันสุขภาพ   ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลประชาสุขสันต์ ครั้งที่ 5 / 2562   3 ก.ย. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง กพ.ถ 53-002 บ้านหร่ายการ้อง - บ้านประชาสุขสันต์ (ช่วงที่ 3)   2 ก.ย. 2562 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง กพ.ถ 53-002 บ้านหร่ายการ้อง - บ้านประชาสุขสันต์ (ช่วงที่ 3)   2 ก.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงานประเมินความพึงพอใจผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์   30 ส.ค. 2562 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แผนการจัดหาพัสดุ ผด.๒ ) โอนตั้งรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   28 ส.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศปรับลดขั้นตอนและปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน   27 ส.ค. 2562 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จัดซื้อปั้มไฮดรอลิก ๓ ตัน รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๓-๐๒๑๙ กำแพงเพชร (กองช่าง)   26 ส.ค. 2562 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาสถาบันการศึกษาดำเนินการสำรวจ/ประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   23 ส.ค. 2562 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมพัฒนาการสานสายใยรัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานตาบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   22 ส.ค. 2562 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมพัฒนาการสานสายใยรัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประชาสุขสันต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   22 ส.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ   20 ส.ค. 2562 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๔๖ - ๐๐๐๖   19 ส.ค. 2562 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก ๒ บานพับ)กองคลัง   14 ส.ค. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1   8 ส.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ผลการตรวจรับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)   7 ส.ค. 2562 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) ของสำนักปลัด จำนวน ๔ กล่อง   6 ส.ค. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดกำแพงเพชร   6 ส.ค. 2562 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการเติมบุญเสริมปัญญาพัฒนาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   6 ส.ค. 2562 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) ของสำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ   6 ส.ค. 2562 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาต่ออายุเว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์   5 ส.ค. 2562 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาย้าย เปลี่ยน ถังน้ำมันไฮดรอลิก รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-0219 กำแพงเพขร   5 ส.ค. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนตำบลประชาสุขสันต์   2 ส.ค. 2562 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลประชาสุขสันต์   31 ก.ค. 2562 20
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 21
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482