หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
นางไสว สิงห์ทอง
นายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ (Prachasuksan Subdistrict Municipality)
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวสรรหาบุคลากร   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง   12 พ.ย. 2564 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  21 ต.ค. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศยกย่องผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ฯ ปี 2564  5 ต.ค. 2564 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  4 ต.ค. 2564 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของ อปท. (LPA) ประจำปี 2564  21 ก.ย. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  17 ก.ย. 2564 5
ข่าวสรรหาบุคลากร   มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือก  1 เม.ย. 2564 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการโอนงบประมาณ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565  30 พ.ย. 2564 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รหัสครุภัณฑ์ 240-54-0003 และรหัสครุภัณฑ์ 240-55-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พ.ย. 2564 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ 3057 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พ.ย. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรียกประชถุมสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564  29 พ.ย. 2564 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมท่อข้ามทาง หมู่ที่ 2 บ้านลานตาบัว  24 พ.ย. 2564 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2564 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พ.ย. 2564 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พ.ย. 2564 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมลูกรังภายในตำบลประชาสุขสันต์ จำนวน 5 จุด  18 พ.ย. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลประชาสุขสันต์ (เพิ่มเติม) ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  17 พ.ย. 2564 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พ.ย. 2564 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมตกแต่ง ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2564  12 พ.ย. 2564 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พ.ย. 2564 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พ.ย. 2564 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ 3728 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พ.ย. 2564 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาโครงการปรับเกรดพร้อมลงลูกรังบดทับ หมู่ที่ 2 บ้านลานตาบัว (สามแยกนานายสันต์ ยังไธสงค์ ถึง นานางอุบล ภาพันธ์) ช่วงที่ 2  8 พ.ย. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   เปลี่ยนธงชาติ ซุ้มทางเข้าหมู่บ้าน  5 พ.ย. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานสถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564  3 พ.ย. 2564 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พศจิกายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พ.ย. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการ การประกวดคลิปวิดีโอ ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี ครั้งที่ 2  29 ต.ค. 2564 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาโครงการปรับเกรดพร้อมลงลูกรังบดทับ หมู่ที่ 3 บ้านประชาสุขสันต์ (สามแยกนานางสีนวล เพชรอ่อน ถึง นานายสมบัติ ประชากูล)  28 ต.ค. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564  18 ต.ค. 2564 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1)  15 ต.ค. 2564 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แผนการจัดหาพัสดุ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  15 ต.ค. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564  11 ต.ค. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ภายในอำเภอลานกระบือ   11 ต.ค. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ การกำหนดพื้นที่เสี่ยง เพื่อเฝ้าระวังผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564  8 ต.ค. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ครั้งที่ 2/2564  5 ต.ค. 2564 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565  1 ต.ค. 2564 15
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 41
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-856-341