หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
คณะผู้บริหาร ทต.ประชาสุขสันต์
Board Of Prachasuksan Municipality
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ หลักเกณฑ์การขอกลับเข้ารับราชการ   20 มิ.ย. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน แก้ไข ฉบับที่ 2  20 มิ.ย. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศลดขั้นตอน 2563  20 มิ.ย. 2563 3
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ  12 มิ.ย. 2563 31
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น  1 มิ.ย. 2563 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ/คำสั่งให้บริการประชาชนโครงการปรับปรุงกระบวนการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ  22 พ.ค. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเพื่อให้บริการประชาชน  22 พ.ค. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ  21 เม.ย. 2563 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   หลักราชการ 10 ประการ  11 เม.ย. 2563 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล   1 เม.ย. 2563 49
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563  1 ก.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประชาสุขสันต์)  1 ก.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ แบบถุง โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2563)  30 มิ.ย. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาสเผยแพร่จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง)  30 มิ.ย. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร  30 มิ.ย. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบประเมิน (แบบใหม่) ปี 2563  24 มิ.ย. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบประเมินตนเอง และแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  24 มิ.ย. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   พจนานุกรมสมรรถนะ  24 มิ.ย. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)  22 มิ.ย. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)  22 มิ.ย. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  19 มิ.ย. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์พร้อมถ่วงล้อ) หมายเลขทะเบียน บพ 3728 กำแพงเพชร  18 มิ.ย. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แผนการจัดหาพัสดุ ผด.2) ตั้งรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  17 มิ.ย. 2563 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาสเผยแพร่จ้างเหมาติดตั้งการ์ดเรลราวสะพาน หมู่ที่ี 1 บ้านหร่ายการ้อง  17 มิ.ย. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  11 มิ.ย. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ภาพกิจกรรมการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง   11 มิ.ย. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 29)  10 มิ.ย. 2563 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่ข้อมูลจ้างเปลี่ยนท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านพรานอบ  10 มิ.ย. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  10 มิ.ย. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งคณะทำงาน KM ปี 2563  9 มิ.ย. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   นโยบายความปลอดภัย ความสะอาด ปี 2563  9 มิ.ย. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ระเบียบการลาพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  9 มิ.ย. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563  8 มิ.ย. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการรับเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  8 มิ.ย. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  8 มิ.ย. 2563 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 28
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482