หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
คณะผู้บริหาร ทต.ประชาสุขสันต์
Board Of Prachasuksan Municipality
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการปิดเรียนของสถานศึกษา เนื่องจากเหตุพิเศษ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานตาบัว)  19 มี.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการปิดเรียนของสถานศึกษา เนื่องจากเหตุพิเศษ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทิง)  19 มี.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการปิดเรียนของสถานศึกษา เนื่องจากเหตุพิเศษ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประชาสุขสันต์)  19 มี.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการควบคุมและป้องกันไวรัสโควิด-19  13 มี.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานตาบัว ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1)  10 มี.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประชาสุขสันต์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1)  10 มี.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทิง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1)  10 มี.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  27 มี.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   นโยบายการบริหารด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  27 มี.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  27 มี.ค. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาเะเจาะจง  27 มี.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ยางยืด) จำนวน 5 ม้วน  27 มี.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมลจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน การเกิดโรคระบาด ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙)  26 มี.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการพัฒนาบุคลากร เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ปี พ.ศ. 2563  26 มี.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   !!!อยู่บ้าน หยุดเชื้อ ช่วยชาติ!!!  26 มี.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศ โรงพยาบาลลานกระบือ  26 มี.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ!!!ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน!!!  26 มี.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   เส้นทางความก้าวหน้าพนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์   25 มี.ค. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  25 มี.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัยในเขตตำบลประชาสุขสันต์  24 มี.ค. 2563 1
ข่าวสรรหาบุคลากร   รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น  19 มี.ค. 2563 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  16 มี.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองพร้อมกดท่อ (จากคลองห้วยใหญ่ –นานายสำเร็จ พุ่มทอง) หมู่ที่ 1 บ้านหร่ายการ้อง   16 มี.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 บ้านดงกระทิง (ต่อถนน คสล.เดิม ถึงหมู่ที่ 8 บ้านก้าวเจริญพร) ช่วงที่ 1  11 มี.ค. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   !!!คำแนะนำและวิธีในการป้องกันไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)!!!  10 มี.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมีนาคม 2563  9 มี.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ลงพื้นที่สำรวจผลิตภัณฑ์และวัฒนธรรมภาย ภายในชุมชนตำบลประชาสุขสันต์  7 มี.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ออกให้ความรู้และป้องกันโรคโควิด-19 ภายในพื้นที่ตำบลประชาสุขสันต์  7 มี.ค. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ เรื่อง ปิดเรียนการศึกษา เนื่องจากเหตุพิเศษ  5 มี.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลประชาสุขสันต์  5 มี.ค. 2563 27
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  5 มี.ค. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา  4 มี.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ   4 มี.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   งานกองช่าง ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  2 มี.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (1-5)  28 ก.พ. 2563 8
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 26
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482