หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ประชาสุขสันต์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
นางไสว สิงห์ทอง
นายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ยินดีต้อนรับ
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 


 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ประจำปี พ.ศ.2566  
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

--วันที่ 25 มกราคม 2566   เวลา 09.00 น.--
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
นางไสว  สิงห์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์ เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 40 คน
โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับทรัพยากรบุคคลมาบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมท้องถิ่น
--สำหรับการจัดฝึกอบรม ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์--
1. เพื่อเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักการบริหารจัดการที่ดีและหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ภายใต้ระเบียบข้อบังคับที่กำหนด และมีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมและจริยธรรมที่สำคัญสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปยึดถือปฏิบัติ
3. เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานครู พนักงานจ้าง ได้รู้ถึงบทบาทหน้าที่ และเทคนิคในการบริหารจัดการองค์กรไปสู่ความสำเร็จ
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี จากการศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดีและประสบความสำเร็จ และนำไปปรับใช้ในการบริหารงานกลุ่มหรือองค์กรเพื่อให้กิจการต่างๆ ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
5. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ม.ค. 2566 เวลา 16.22 น. โดย คุณ พัชรินทร์ นุชพวง

ผู้เข้าชม 46 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482