หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
นางไสว สิงห์ทอง
นายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ (Prachasuksan Subdistrict Municipality)
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 

 
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ภายในอำเภอลานกระบือ  
 

  วันที่ 10 ต.ค. 2564 อำเภอลานกระบือ ขอรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ จำนวน 4 ราย (วันที่ 6 ต.ค.64 = 5 ราย , วันที่ 8 ต.ค.64 = 7 ราย และวันที่ 10 ต.ค.64 = 4 ราย รวมทั้งหมด 16 ราย) โดยเป็นการติดเชื้อจากพนักงานบริษัท MPC KINETIC สัมผัสผู้ป่วยยืนยันของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นพนักงานด้วยกันและแพร่ระบาดในกลุ่มพนักงานและครอบครัว ดังนี้
            1.พนักงานบริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด อำเภอลานกระบือ จำนวน 1 ราย (เป็นคนจังหวัดตาก) มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 13 ราย ได้ทำการตรวจ RT-PCR  จำนวน 13 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจยืนยัน
            2. ตำบลลานกระบือ
                2.1 หมู่ที่ 6 จำนวน 1 ราย (เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับพนักงานบริษัท MPC KINETIC ที่ป่วยเป็นโรคโควิด-19 ก่อนหน้านี้)  ไม่มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เนื่องจากผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยคนนี้เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมของผู้ป่วยโควิด-19 คนอื่นแล้ว
                2.2 หมู่ที่ 10 จำนวน 1 ราย (เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของสามีที่ป่วยเป็นโรคโควิด-19 ก่อนหน้านี้)  มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 1 ราย ได้ทำการตรวจ RT-PCR  จำนวน 1 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจยืนยัน  
           3. ตำบลโนนพลวง
               2.1 หมู่ที่ 2 จำนวน 1 ราย (เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของบิดาที่ป่วยเป็นโรคโควิด-19 ก่อนหน้านี้) มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 12 ราย ได้ทำการตรวจ RT-PCR  มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 12 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจยืนยัน
           โดยผู้ติดเชื้อทั้งหมดได้เข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลลานกระบือ และดำเนินการสั่งผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกักกันที่บ้าน (Home Quarantine) และสถานที่กักกันฯระดับตำบล (LQ) ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ให้เฝ้าระวังตนเองและสังเกตอาการ หลีกเลี่ยงไปในที่ชุมชน
            ทั้งนี้  ขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว(ทุกเช้า)

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ต.ค. 2564 เวลา 10.12 น. โดย คุณ พัชรินทร์ นุชพวง

ผู้เข้าชม 1 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-856-341