หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
นางไสว สิงห์ทอง
นายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 

รายละเอียดตามแนบ
 
เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) ตามโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันและสังเกตอาการผู้สัมผัสเสี่ยงสูงระดับตำบล (Local Quarantune)และการจัดตั้งศูนย์พักคอยชั่วคราวของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.ค. 2564 เวลา 19.04 น. โดย คุณ นวลจันทร์ ปู่หลังกล่ำ

ผู้เข้าชม 3 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-856-341