หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
คณะผู้บริหาร ทต.ประชาสุขสันต์
Board Of Prachasuksan Municipality
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ ประจำปี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 [ 7 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 17
 


 
ประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ [ 7 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 15
 
 
     


 
คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ [ 6 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 11
 


 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ส.2547 (แก้ไขถึงฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 [ 21 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 16
 
 
     


 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ส.2547 (แก้ไขถึงฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 [ 21 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 16
 


 
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 25 ธ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 47
 
 
     


 
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 9
 


 
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 29 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 51
 
 
     


 
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 24 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 65
 


 
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 24 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 53
 
 
     


 
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 15 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 52
 


 
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 27 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 41
 
 
     


 
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 27 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 42
 


 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันตื สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 27 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 35
 
 
     


 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ สมัยสมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 17 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 43
 


 
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 45
 
  (1)     2      3      4   
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-856-341