หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
คณะผู้บริหาร ทต.ประชาสุขสันต์
Board Of Prachasuksan Municipality
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 6
 


 
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 6
 
 
     


 
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 29
 


 
ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 2 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 26
 
 
     


 
ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 และกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 [ 2 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 23
 


 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ สมัยสามัย สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]  
อ่าน: 48
 
 
     


 
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]  
อ่าน: 33
 


 
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 12 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 11
 
 
     


 
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 12 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 7
 


 
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 12 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 16
 
 
     


 
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 12 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 23
 


 
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 12 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 20
 
 
     


 
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 12 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 15
 


 
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 [ 12 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 9
 
 
     


 
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 12 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 18
 


 
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 8 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 6
 
  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482