หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
นางไสว สิงห์ทอง
นายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ (Prachasuksan Subdistrict Municipality) อยู่อย่างพอเพียง เพิ่มพูนไปด้วยศักยภาพ เพราะนี่คือเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
 


นายมีชัย เทพโสภา
ประธานสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
โทร : 082-167-6626
 
 


นายทองเคลือบ ช่างเหลา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
โทร : 089-037-9720


นายจรัส หล้าหาญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 065-763-2698


นายสุรีย์ หมายถมกลาง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 088-546-9747


นายเจริญ รัตนา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 087-845-8373


นางเพ็ญศรี ศรีพรมภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 095-359-5207


นายนิกร วงค์บุรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 092-969-7182


นายเพชรแท้ ทัดเทพธนบูลย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 084-894-9169
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482