หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
คณะผู้บริหาร ทต.ประชาสุขสันต์
Board Of Prachasuksan Municipality
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
  


นายวิเชียร จันทร์หอม
กำนันตำบลประชาสุขสันต์
 
 


นายสมพล จูด้วง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1


นายอุทัย หล้าหาญ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3


นายพรเทพ ศรีธรรมณุสรณ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4


นายอำพร อันพิมพ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5


นายสมทรัพย์ เข็มอุดร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6


นายนิกร วงศ์บุรี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7


นายวิรัตน์ ชาวสวน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8


นายเกษร สังข์ทอง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9


นายโยธิน ลอสวัสดิ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10


นายทวย ทองหยอด
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
 


 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482