หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
นางไสว สิงห์ทอง
นายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ (Prachasuksan Subdistrict Municipality) อยู่อย่างพอเพียง เพิ่มพูนไปด้วยศักยภาพ เพราะนี่คือเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
 


นายวิเชียร จันทร์หอม
กำนันตำบลประชาสุขสันต์
 
 


นายสงกรานต์ การะภักดี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1


นายอุทัย หล้าหาญ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3


นายพรเทพ ศรีธรรมณุสรณ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4


นายอนันต์ ทวนท้าว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5


นายสมทรัพย์ เข็มอุดร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6


นายเสกสรร นาชอน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7


นายวิรัตน์ ชาวสวน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8


นายชัยวัฒน์ แสงทวี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9


นายโยธิน ลอสวัสดิ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10


นายปฏฺิวัติ คิมอิ๋ง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482