ปิดหน้าต่าง
 
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
คณะผู้บริหาร ทต.ประชาสุขสันต์
Board Of Prachasuksan Municipality
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
 
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ [ 12 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 37 
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 37 
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 33 
ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 [ 2 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 31 
ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 และกำหนดวันเริ่มประชุมสา [ 2 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 26 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ สมัยสามัย สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 52 
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 37 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ [ 6 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
พิธีมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5 บ้านหนองกรด [ 5 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ [ 3 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาสเผยแพร่จ้างเหมาซ่อมแแซมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ 417-60-0005 (กองช่าง [ 29 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุสำหรับการสาธิต โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการสิ่ง [ 21 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัด [ 21 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
 
อบต.วังควง ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาจัดทำค่าใบประกาศเกียรติบัตรพร้อมกรอบ จำนวน ๑๒ ชุด โดยวิธีเ [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.คลองลานพัฒนา ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.โกสัมพี ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบสภาพพื้นที่และความเหมาะสม บริเวณที่ดินที่ขออนุญาตดูดทราย [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ดอนแตง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแตง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำและ [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ขาณุวรลักษบุรี [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.นครชุม เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่ว [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.โกสัมพี ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประ [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.ขาณุวรลักษบุรี ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 25 [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.โกสัมพี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาสร้างบ้านพักอาศัยให้กับประชาฃนผู้ยากไร้ หมู่ 12 บ้านโนนสมบูรณ [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.โกสัมพี ประกาศยกเลิกการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำ [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.โนนพลวง การเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากบริเวณนานายสวิก เกษแก้ว ถึง นายณรง [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.โนนพลวง เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากนานางชวน รสโอชา ถึงนานายสำราญ ภู่จี [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรและการ [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำน [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.คลองลานพัฒนา ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ. [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
 
 
 
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในการป้องกันและฟื้นฟูจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2331  [ 5 ส.ค. 2563 ]
การเรียกผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร รอบที่ 3 สน.บถ.  [ 5 ส.ค. 2563 ]
การอบรมโครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0 กศ. มท 0816.3/ว2323  [ 5 ส.ค. 2563 ]
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามความเข้มข้น 3 ระดับสู่สากล กศ. มท 0816.3/ว2322  [ 5 ส.ค. 2563 ]
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2326  [ 5 ส.ค. 2563 ]
โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน และสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2320 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2563 ]
ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลคนพิการที่ วัน เดือน ปีเกิด ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2318 [เอกสารแนบ]  [ 5 ส.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 5 ส.ค. 2563 ]
การพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลเรื่องที่ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว สน.บถ. มท 0809.5/ว22  [ 4 ส.ค. 2563 ]
หารือเกี่ยวกับการขออนุมัติเพื่อตั้งเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการตำรวจที่ไม่มีค่าตอบแทน กม. มท 0804.3/ว2254  [ 4 ส.ค. 2563 ]
แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2298  [ 4 ส.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท. 0803.3/ว2297  [ 4 ส.ค. 2563 ]
การเปลี่ยนรูปแบบการอบรมและการจัดสรรงบประมาณการอบรมครูด้วยระบบทางไกล รอบครูผู้สอน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2300  [ 4 ส.ค. 2563 ]
การกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กค. มท 0803.3/ว2288  [ 3 ส.ค. 2563 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7 สน.บถ.  [ 3 ส.ค. 2563 ]
การพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลเรื่องที่ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว สน.บถ. มท 0809.5/ว21  [ 3 ส.ค. 2563 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติระยะที่ 2 พ.ศ.2564 - 2570 และแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สาม พ.ศ.2565 - 2570 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2270  [ 31 ก.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พ.ศ.2563 สน.คท. มท 0808.3/ว2277  [ 31 ก.ค. 2563 ]
ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของ สถจ. รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ตามตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) กพส. มท 0810.7/ว2263  [ 31 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบยืนยันแผนงานโครงการ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2268 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ก.ค. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนที่ประสงค์ขอรับทุนเสมอภาค ผ่านระบบ dla.thaieduforall.org ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2276  [ 31 ก.ค. 2563 ]
แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.3/ว2271  [ 31 ก.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" ผ่านเกณฑ์การประเมินปี 2563 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว2252  [ 31 ก.ค. 2563 ]
แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2253  [ 31 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2255 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ก.ค. 2563 ]
 
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ (17 ต.ค. 2562)    อ่าน 69  ตอบ 0  
แบบฟอร์มยืนยันตัวตนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ (17 ต.ค. 2562)    อ่าน 67  ตอบ 0  
 
 

สัญลักษณ์ประจำตำบล

พรมเช็ดเท้า  
 
 
กพ 0023.4/ว 3727 การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น [ แนบ1 ]  [ 5 ส.ค. 2563 ]    
กพ 00230.3/ว 3726  ประชาสัมพันธ์การสมัครคัดเลือกคณะอนุกรรมการฯ อคม. เขต 3 นครสวรรค์  [ 5 ส.ค. 2563 ]    
กพ 0023.5/ว 395  แจ้งโอนจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563  [ 5 ส.ค. 2563 ]    
กพ 00230.3/ว 3691  ประกาศกรมควบคุมมลพิษที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย  [ 4 ส.ค. 2563 ]    
กพ 0023.5/ว 3679  การใช้งานระบบคลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น KM e-LAAS  [ 3 ส.ค. 2563 ]    
กพ 0023.5/ว 3678  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3 #2 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ]  [ 3 ส.ค. 2563 ]    
กพ 0023.5/ว 3678  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3 #1 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ]  [ 3 ส.ค. 2563 ]    
กพ 00230.3/ว 3677  ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID - 19  [ 3 ส.ค. 2563 ]    
กพ 00230.3/ว 3669  แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 ส.ค. 2563 ]    
กพ 00230.3/ว 3668  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  [ 3 ส.ค. 2563 ]    
กพ 0023.3/ว 7324  โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  [ 31 ก.ค. 2563 ]  
กพ 0023.3/ว 3625  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000 เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 29 ก.ค. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 3626  ขออนุมัติงบกฃาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉอนหรือจำเป็ฯ โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 ก.ค. 2563 ]  
กพ 0023.5/ว 383  ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2563  [ 24 ก.ค. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 3566  แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 สำหรับหอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชน  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 3567  ซักซ้อมแนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
กพ 0023.5/ว3547  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
กพ 0023.5/ว23548  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
กพ 0023.5/ว3549  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกท้องถิ่น ค่าปัยจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
กพ 0023.5/ว3550  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
   
 


ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์ และเครื [ 6 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำยาดับกลิ่น) โดยวิธีเฉพ [ 6 มิ.ย. 2562 ]

 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ประชาสุขสันต์ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
 
     
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482
 
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์