หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
นางไสว สิงห์ทอง
นายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ (Prachasuksan Subdistrict Municipality)
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.คลองน้ำไหล   จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการและที่ปรึกษากองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลคลองน้ำไหล ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2564
อบต.คลองน้ำไหล   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2564
อบต.คลองน้ำไหล   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2564
อบต.คลองน้ำไหล   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2564
ทต.ขาณุวรลักษบุรี   ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)ยู.เอช.ที.ชนิดกล่อง ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2564
อบต.ป่าพุทรา   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร เริ่มจาก ถนนคอนกรีตเดิมบริเวณที่นางละเอียด หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2564
อบต.ป่าพุทรา   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 กว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 210 เมตร หนา 0.15 เมตร และรื้อถนนคอนกรีตเดิมออก พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร เริ่มจาก บ้านนายอนันต์ นามปาน หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 735 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2564
อบต.หนองหลวง   ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนประเภทยูเอชที ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2564
อบต.ปางตาไว   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยฟ้าสีทอง หมู่ที่ 5 บ้านตากฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2564
อบต.ปางตาไว   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเพชรเจริญ-บ้านปางใหม่พัฒนา (กพ.ถ.54-005) หมู่ที่ 3 บ้านเพชรเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2564
อบต.โพธิ์ทอง   จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลโพธิ์ทอง จำนวน 6 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2564
ทม.หนองปลิง   จ้างออกแบบผลิตและติดตั้งสติ๊กเกอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2564
ทม.หนองปลิง   ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที และพาสเจอร์ไรส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2564
อบต.วังไทร   จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทองหล่อ จำนวน 20 คน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 30 พ.ย. 2564
อบต.วังไทร   จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามเรือน จำนวน 20 คน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 30 พ.ย. 2564
อบต.วังไทร   จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่วังไทร จำนวน 38 คน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 30 พ.ย. 2564
อบต.วังไทร   จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรัพย์มะนาว จำนวน 24 คน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 30 พ.ย. 2564
อบต.วังไทร   จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา จำนวน 65 คน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 30 พ.ย. 2564
อบต.วังไทร   จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว จำนวน 96 คน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 30 พ.ย. 2564
อบต.วังไทร   จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนบ้านช้างคับ จำนวน 84 คน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 30 พ.ย. 2564
อบต.วังไทร   จ้างเหมาบริการอาสากู้ชีพ ตามโครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2564
อบต.วังไทร   ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย จำนวน 61 คน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2564
อบต.วังไทร   ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนบ้านช้างคับ จำนวน 84 คน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2564
อบต.วังไทร   ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว จำนวน 96 คน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2564
อบต.วังไทร   ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนบ้านสามเรือน จำนวน 104 คน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 454
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-856-341