หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
นางไสว สิงห์ทอง
นายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ (Prachasuksan Subdistrict Municipality) อยู่อย่างพอเพียง เพิ่มพูนไปด้วยศักยภาพ เพราะนี่คือเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทม.ปางมะค่า   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 2566
ทม.ปางมะค่า   ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 2566
อบต.หนองทอง   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดโนนใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านโนนใหญ่ ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 2566
อบต.หนองทอง   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังตลาด หมู่ที่ 7 บ้านศรีบุญส่ง ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 2566
อบต.หนองทอง   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าสวนป่า หมู่ที่ 10 บ้านโนนใหญ่พัฒนา2 ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 2566
อบต.หนองทอง   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลานตากข้าว หมู่ที่ 7 บ้านศรีบุญส่ง ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 2566
อบต.เพชรชมภู   จ้างโครงการซ่อมแซมคันคลอง บริเวณบ้านนางฉลาด พูลพจน์ คลองวังชมภู หมู่ที่ 3 บ้านมอเสือดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 2566
อบต.เพชรชมภู   จ้างโครงการขุดลอกคลองวังชมภู หมู่ที่ 3 บ้านมอเสือดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 2566
ทต.คลองพิไกร   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางขวัญเรือน ใจไหม (คลองพิไกร ซอย 5) หมู่ที่ 3 บ้านคลองพิไกร ตำบลคลองพิไกร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มิ.ย. 2566
ทต.คลองพิไกร   จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 2 จากบ้านนายณรงค์ บัวบาน ถึงโรงเรียนบ้านบึงพิไกร หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพิไกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 2566
อบต.บ่อถ้ำ   จ้างเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๑๕ บ้านคลองใหม่พัฒนา (สายบริเวณบ้านนายธานิน ศรีบุญ ถึงสระสาธารณะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 2566
อบต.บ่อถ้ำ   จ้างเสริมผิวจราจรถนนพูนดินลงลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๙ บ้านเปาะสวอง (สายบริเวณสามแยกสันเนินดินแดง ถึงที่นานายกิตติภูมิ ทับทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 2566
อบต.บ่อถ้ำ   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านคลองเจริญ (สายบริเวณไร่นายสมัย เชื่อมต่อหมู่ที่ ๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 2566
ทม.หนองปลิง   ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 2566
ทม.หนองปลิง   ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 2566
ทม.หนองปลิง   ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 2566
ทม.หนองปลิง   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2566 กิจกรรมจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน(ระดับอำเภอ) ภายใต้ชื่อ กิจกรรมแข่งขันฟุตบอล ?TO BE NUMBER ONE CHAMPION CUP MUEANGKAMPHANGPHET 2023? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 2566
ทม.หนองปลิง   ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 2566
ทม.หนองปลิง   ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 2566
ทม.หนองปลิง   จ้างจ้างอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2566 กิจกรรมจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน(ระดับอำเภอ) ภายใต้ชื่อ กิจกรรมแข่งขันฟุตบอล ?TO BE NUMBER ONE CHAMPION CUP MUEANGKAMPHANGPHET 2023? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 2566
ทต.ประชาสุขสันต์   จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านเกาะไผ่ล้อม(บริเวณทางคันคลองนานายสุข คงเพชรดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 2566
ทต.ลานกระบือ   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ชุมชนย่อยโนนสมอ หมู่ที่ 6 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มิ.ย. 2566
ทต.ลานกระบือ   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ชุมชนย่อยโนนสมอ หมู่ที่ 6 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มิ.ย. 2566
อบต.วังบัว   จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตรพร้อมเกรดปรับเกลี่ยเรียบ สายหลังวัดวชิราราม (ทางไปนานายเสถียร) หมู่ที่ ๕ บ้านเกาะลำใย ตำบลวังบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 2566
อบต.โนนพลวง   โครงการขุดคลองจากนานางทา โมทะนี ถึงนานายคำ เกษแก้ว หมู่ที่ ๑ บ้านฟากทุ่ง 2 มิ.ย. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,168
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482