หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
นางไสว สิงห์ทอง
นายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ (Prachasuksan Subdistrict Municipality) อยู่อย่างพอเพียง เพิ่มพูนไปด้วยศักยภาพ เพราะนี่คือเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทม.ปางมะค่า   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวฝาย - ร่วมบ้านตลุกข่อยน้ำ หมู่ที่ ๒๔ ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ต.ค. 2565
ทต.ทุ่งทราย   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ต.ค. 2565
อบต.หนองไม้กอง   โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 5 ต.ค. 2565
อบต.หนองไม้กอง   โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน ณ ที่ทำการ อบต.หนองไม้กอง 5 ต.ค. 2565
อบต.หนองไม้กอง   โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ อบต.หนองไม้กอง 5 ต.ค. 2565
อบต.ดอนแตง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมู่ที่ 5 บ้านดอนโค้ง-หมู่ที่ 6 บ้านดงประดา ต่อถนนคอนกรีตเดิม ตำบลดอนแตง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 615 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างล่ะ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,460 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ต.ค. 2565
ทต.คลองลานพัฒนา   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ต.ค. 2565
ทต.ลานกระบือ   ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลานกระบือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ต.ค. 2565
อบต.หนองหลวง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรลูกรังสายเลียบคันคลอง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไม้แดง ตำบลหนองหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ต.ค. 2565
อบต.หนองหลวง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง สายเริ่มจากบริเวณบ้านนายสุภาพ ยศสูงเนิน ถึงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๘ บ้านประดาเจ็ดรัง ตำบลหนองหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ต.ค. 2565
ทม.กำแพงเพชร   เช่าสัญญาณ Internet ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ต.ค. 2565
ทม.กำแพงเพชร   เช่าสัญญาณ Internet ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ต.ค. 2565
ทม.กำแพงเพชร   เช่าสัญญาณ Internet ความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งานสื่อประชาสัมพันธ์ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ต.ค. 2565
ทม.กำแพงเพชร   เช่าสัญญาณ Internet ความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งานสำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ต.ค. 2565
ทม.กำแพงเพชร   จ้างพิมพ์หนังสือพิมพ์ข่าวสารเทศบาล ชากังราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ต.ค. 2565
อบต.ทรงธรรม   จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ต.ค. 2565
ทต.ทุ่งทราย   ซื้อถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันเรือยาวต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ต.ค. 2565
ทต.ทุ่งทราย   เช่าเรือ ๑๒ ฝีพาย และเรือ ๗ ฝีพาย โครงการแข่งขันเรือยาวต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ต.ค. 2565
ทต.ทุ่งทราย   เช่าเครื่องขยายเสียง โครงการแข่งขันเรือยาวต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ต.ค. 2565
ทต.ทุ่งทราย   จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลโครงการแข่งขันเรือยาวต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ต.ค. 2565
ทต.ทุ่งทราย   จ้างทำสนามแข่งเรือ,ชกมวยทะเล,พายเรือชักเย่อ โครงการแข่งขันเรือยาวต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ต.ค. 2565
ทต.ระหาน   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.19-008 สายเลียบคลองทุ่งสนุ่นด้านตะวันออกฝั่งขวา หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งสนุ่นใต้ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 896.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,376 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ต.ค. 2565
ทต.ระหาน   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ. 19-012 สายข้างโรงพยาบาลบึงสามัคคี กพ 1074 - คลองกระบวยทอง หมู่ที่ 7 บ้านพงษ์ทองคำ ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ต.ค. 2565
อบต.คลองขลุง   ซื้อกระสอบทราย จำนวน ๑๐,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ต.ค. 2565
อบต.คลองขลุง   โครงการเพิ่มจุดติดตั้งเสียงไร้สาย (ลูกข่าย) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔,๗ และหมู่ที่ ๑๐ 4 ต.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 893
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482