หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
นางไสว สิงห์ทอง
นายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ (Prachasuksan Subdistrict Municipality) อยู่อย่างพอเพียง เพิ่มพูนไปด้วยศักยภาพ เพราะนี่คือเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.ไทรงาม   ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พ.ค. 2565
อบต.คลองน้ำไหล   จ้างทำป้ายไวนิล กระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน และจ้างเหมาจัดนิทรรศการ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
อบต.คลองน้ำไหล   จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะ นำโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
อบต.คลองน้ำไหล   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
อบต.คลองน้ำไหล   ซื้อจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ล้อเลื่อนพนักพิงของฝ่ายนโยบายและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
อบต.คลองน้ำไหล   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
ทต.ขาณุวรลักษบุรี   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บริเวณถนนเทศบาล ซอยนางดำ ปั้นแพร ม.3 ต.ป่าพุทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พ.ค. 2565
ทต.ขาณุวรลักษบุรี   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บริเวณถนนเทศบาล ซอยนางดำ ปั้นแพร ม.3 ต.ป่าพุทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พ.ค. 2565
อบต.แสนตอ   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหมือด ตำบลแสนตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
อบต.แสนตอ   จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 6 บ้านหนองเหมือด ตำบลแสนตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
อบต.แสนตอ   จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านแสนตอ ตำบลแสนตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
อบต.แสนตอ   จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านบนบ้าน ตำบลแสนตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
อบต.แสนตอ   จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหมือด ตำบลแสนตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
อบต.ท่าไม้   จ้างโครงการปรับปรุงถนนคันคลองบริเวณนานายไกร วงษ์เขียด หมู่ที่ ๙ บ้านหนองร่ม ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
อบต.ท่าไม้   จ้างโครงการปรับปรุงถนนคันคลองบริเวณนานายสนอง เชิงน้ำ หมู่ที่ ๑๓ บ้านนาทองคำ ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
อบต.คลองแม่ลาย   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
ทต.ลานกระบือ   จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางทับทิม ทองรักษ์ สถานที่ ชุมชนย่อยโนนใน หมู่ที่ 8 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
ทต.ลานกระบือ   จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
ทต.คลองลานพัฒนา   จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 8412 กพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
อบต.สักงาม   ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
อบต.บ่อถ้ำ   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านสี่แยกต้นไทร ตำบลบ่อถ้ำ (สายบริเวณถนน 1112 ถึงกลุ่มบ้านหนองพิกุลฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พ.ค. 2565
อบต.นครชุม   ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
อบต.มหาชัย   จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
อบต.มหาชัย   จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ศพด.ห้วยใหญ่ยางงาม จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
อบต.มหาชัย   จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครือง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บม 6889 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 658
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482