เทศบาลตำบล ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ยินดีต้อนรับ ทต.ประชาสุขสันต์
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
คณะผู้บริหาร ทต.ประชาสุขสันต์
Board Of Prachasuksan Municipality
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำยาดับกลิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมมุ้งลวดหน้าต่าง,ประตูและรางระบายน้ำ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]จ้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบเคพซีล (สายหลังวัดดงอีบุก) ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 3 บ้านประชาสุขสันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2562 ]จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก(จากบ้านนายบุญแรม อ้นเกตุถึงบ้านนางแดง ยาสุข)หมู่ที่ 1 บ้านหร่ายการ้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ช่วงปิดเทอม (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 - 15 พฤษภาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2562 ]จ้างขยายไหล่ทางภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านประชาสุขสันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง (จากบ้านนางสุข แก้วนคร ถึงบ้านนายวิชัย ชัยอินทร์) หมู่ที่ 2 บ้านลานตาบัว ตำบลประชาสุขสันต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 มี.ค. 2562 ]ปรับปรุงถนนลาดยาง (จากบ้านนางสุข แก้วนคร ถึงบ้านนายวิชัย ชัยอินทร์) หมู่ที่ 2 บ้านลานตาบัว ตำบลประชาสุขสันต์ [ 27 ก.พ. 2562 ]ปรับปรุงถนนลาดยาง (จากบ้านนางสุข แก้วนคร ถึงบ้านนายวิชัย ชัยอินทร์) หมู่ที่ 2 บ้านลานตาบัว ตำบลประชาสุขสันต์ [ 27 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.พ. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2561 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2561- 31 ต.ค.2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2561 ]ซื้อเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2561 ]ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2561-31 ต.ค.2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2561 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2561 ]

  (1)  
 
 


 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482