หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
คณะผู้บริหาร ทต.ประชาสุขสันต์
Board Of Prachasuksan Municipality
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเปลี่ยนท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหร่ายการ้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) แบบถุง ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2563 ]โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านก้าวเจริญพร (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) [ 30 พ.ย. 2563 ]โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านก้าวเจริญพร (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) [ 30 พ.ย. 2563 ]จ้างเปลี่ยนท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหร่ายการ้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2563 ]จ้างติดตั้งการ์ดเรลราวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ บ้านพรานอบ (บริเวณสี่แยกท่าข้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (สายทาง กพ.ถ.53-002 บ้านประชาสุขสันต์- บ้านหร่ายการ้อง) หมู่ที่ 1 บ้านหร่ายการ้อง ช่วงที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 พ.ย. 2563 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำยาดับกลิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมมุ้งลวดหน้าต่าง,ประตูและรางระบายน้ำ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]จ้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบเคพซีล (สายหลังวัดดงอีบุก) ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 3 บ้านประชาสุขสันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2562 ]จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก(จากบ้านนายบุญแรม อ้นเกตุถึงบ้านนางแดง ยาสุข)หมู่ที่ 1 บ้านหร่ายการ้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ช่วงปิดเทอม (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 - 15 พฤษภาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2562 ]จ้างขยายไหล่ทางภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านประชาสุขสันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง (จากบ้านนางสุข แก้วนคร ถึงบ้านนายวิชัย ชัยอินทร์) หมู่ที่ 2 บ้านลานตาบัว ตำบลประชาสุขสันต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 มี.ค. 2562 ]

  (1)     2   
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-856-341