หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
นางไสว สิงห์ทอง
นายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ (Prachasuksan Subdistrict Municipality) อยู่อย่างพอเพียง เพิ่มพูนไปด้วยศักยภาพ เพราะนี่คือเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านเกาะไผ่ล้อม ( จากถนน ค.ส.ล. เดิม ถึง นานายบุญทัน เพชรถึก ) ช่วงที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานตาบัว เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประชาสุขสันต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2565 ]ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู) [ 26 ก.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ บ้านพรานอบ (สายหร่ายขานาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านเกาะควง (บ้านนางมา ตันน้อย ถึง นานายเสนาะ สระทองเทียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๒๑๙ กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำวีดีทัศน์ โครงการรวมญาติ ชาติพันธุ์ ไทยทรงดำ ตำบลประชาสุขสันต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายคลองห้วยน้อย หมู่ที่ ๕ บ้านหนองกรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กรวยจราจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (รองเท้าบู๊ท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองกรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายคลองห้วยน้อย หมู่ที่ ๕ บ้านหนองกรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482