หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ประชาสุขสันต์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
นางไสว สิงห์ทอง
นายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ยินดีต้อนรับ
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
 
 
ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลประชาสุขสันต์ เป็นเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 58.19 ตารางกิโลเมตร
 
 
 
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร เดิมอยู่ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าหนองคล้าดงฉัตร ปัจจุบันกรมป่าไม้ได้เพิกถอนสภาพป่า และอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตัวอำเภอลานกระบือ ห่างจากอำเภอประมาณ 17 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดกำแพงเพชร 68 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางไปอำเภอ ประมาณ 25 นาที และใช้ระยะเวลาเดินทางไปจังหวัดประมาณ 60 นาที มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 58.19 ตารางกิโลเมตร
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด     7,617      คน แยกเป็น
  ชาย 3,779 คน คิดเป็นร้อยละ 49.61
  หญิง 3,838 คน คิดเป็นร้อยละ 50.39
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด      2,117      ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย       131.89     คน/ตารางกิโลเมตร
 
ทิศเหนือ จด ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
  ทิศตะวันออก จด ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร  
ทิศใต้ จด ต.หนองไม้กอง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
  ทิศตะวันตก จด ต. โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร  
      ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร  
 
 
 
อุณหภูมิของอากาศ มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต การออกดอกติดผลของพืชทั้งพืชไร่ และไม้ผล รวมทั้งการใช้พลังงานของชุมชนด้วย เช่น ใช้ไฟฟ้าเพื่อเปิดพัดลม – ติดแอร์คอดิชั่น
  ฤดูฝนอุณหภูมิ เฉลี่ย 20 – 22 องศาเซลเซียส (เย็นสบายดี)
  ฤดูหนาวอุณหภูมิ เฉลี่ย 15 - 18 องศาเซลเซียส (
    หนาวเล็กน้อย)
  ฤดูร้อนอุณหภูมิ เฉลี่ย 35 – 38 องศาเซลเซียส (ร้อน)
  ** อุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดทั้งปี 24.6 องศาเซลเซียส ถือได้ว่าค่อนข้างจะอบอ้าวนิดหน่อย **
 
ตำบลประชาสุขสันต์ มีการแบ่งเขตการปกครองเป็น 11 หมู่บ้าน ดังนี้
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม
  1 บ้านหร่ายการ้อง 168 247 241 488  
2 บ้านลานตาบัว 192 329 323 652
  3 บ้านประชาสุขสันต์ 354 528 567 1,095  
4 บ้านดงกระทิง 120 200 210 410
  5 บ้านหนองกรด 261 531 512 1,043  
6 บ้านเกาะควง 184 320 343 663
  7 บ้านเกาะไผ่ล้อม 245 463 466 929  
8 บ้านก้าวเจริญพร 126 237 241 478
  9 บ้านหนองปลาไหล 156 274 291 565  
10 บ้านพรานอบ 164 318 325 643
  11 บ้านบัวทอง 147 332 319 651  
  รวม 2,117 3,779 3,838 7,617
 
หมายเหตุ : ครัวเรือน หมายถึง การกินอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว มีทะเบียนบ้านและไม่มีทะเบียนบ้าน : ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2558
 
 
 
ลักษณะพื้นที่ 80% เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำขังในฤดูฝน 20% เป็นที่ราบดอนเกิดจากตะกอนน้ำพัด ไม่มีภูเขาหรือมอ ที่ราบดอนจะใช้ปลูกพืชไร่ และตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน ที่ลุ่มใช้ทำนา บางแห่งมีการยกร่องปลูกไม้ผล ขุดสระเลี้ยงปลา
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482