หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงาน ทต.ประชาสุขสันต์
www.prachasuksan.go.th
คณะผู้บริหาร ทต.ประชาสุขสันต์
Board Of Prachasuksan Municipality
ศาสนสถานในชุมชน
แหล่งรวมขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดีจากกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
 


นางไสว สิงห์ทอง
นายกเทศมนตรี
 
 


นายบรรเจิด สิงห์ทอง
รองนายกเทศมนตรี


นายเดชา บัวทองคำ
รองนายกเทศมนตรี
 
 


นายสุดใจ หล้าหาญ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี


นางสาวสุพรรณี สิงห์ทอง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-973-7482